Yurtdışı müteahhitlik gelirindeki kayıp, turizmin 2 katını buldu

16 Şubat 2017 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) verilerine göre, yılın ilk sektör raporuna göre dış müteahhitlikteki kayıp, turizmin 2 katı düzeyinde gerçekleşti.

Dünya gazetesinden İbrahim Ekinci’nin haberine göre, dış müteahhitlikte 2016 yılı gelir rakamları belli oldu.

Bir önceki yıla göre kayıp 12.7 milyar dolar, zirve yıl 2013’e göre de 20 milyar doları buldu.

Türkiye’nin en önemli döviz girdi kapılarından turizmdeki kayıp da bir önceki yıla göre 9.4 milyar dolar, zirve yıl 2013’e göre 10.2 milyar dolar olmuştu.

Buna göre, dış müteahhitlikteki kayıp turizmdekinin iki katına yakın gerçekleşti.

TMB’nin yılın ilk İnşaat Sektörü Raporu’nda yurtiçi inşaat işlerinde reel artış kaydedildiğine dikkat çekilirken “Genel konjonktürden ve özellikle ana pazarlardaki gelişmelerden en ağır etkilenen sektörlerden birisi olan yurtdışı müteahhitlik sektörü tarafında 2016 yılı maalesef, bu alanda son 10 yıllık dönemde kazanılmış olan hızlı büyüme ivmesinin kaybedildiği bir yıl olmuştur. Türk müteahhitlerin yurtdışında üstlenilen yıllık yeni proje tutarı son 5 yıllık dönemde 25-30 milyar dolar bandına oturmuşken, 2016 yılında yurtdışında üstlenilen yeni proje tutarı 10.1 milyar dolara inmiştir” denildi.

3 FAKTÖR KÖTÜ ETKİLEDİ

TMB analizinde bu büyük ivme kaybının nedenleri şöyle sıralandı:

  • Sektörün ana pazarlarındaki jeopolitik sorunlar, yurtdışı müteahhitlik pazarı içinde % 35’lik toplam paya sahip Libya, Irak ve Rusya Federasyonu’nda yaşanan olumsuz gelişmeler bu ülkelerdeki işleri durma noktasına getirdi.
  • Düşen enerji fiyatları nedeniyle önceki yıllarda yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin son derece güçlü olduğu enerji ihracatçısı pazarlarda gerçekleştirilen yatırımlar ivme kaybetti.
  • Küresel konjonktüre bağlı olarak dış finansman kapasitesi azaldı. Halihazırda kısıtlı olan dış finansman kapasitesi önümüzdeki dönemde daha da azalabilecek. Sektör, yeni dönemde artacak dış borçlanma maliyetleri bakımından, uluslararası platformda rekabet gücünü koruyabilmek için, batılı ülkelerde ve Çin, Kore gibi uzak doğu ülkelerinde olduğu gibi finans desteğine ihtiyacı olduğu görüşünde.

RUSYA İLK SIRADAKİ YERİNİ KORUDU

Türk müteahhitlik firmaları 1972 — 2016 döneminde 113 ülkede toplam bedelin 335 milyar doları bulan 8 bin 830 proje üstlendi.

Bu projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya (% 19.8) ilk sıradaki yerini korudu. İlk 5 sıradaki diğer ülkeler ise Türkmenistan (% 14.1), Libya (% 8.6), Irak (% 7.0) ve Kazakistan (% 6.4) oldu.

 

http://www.rtib.org/