Yurt Dışına Çıkış Harcı Düşüyor

17 Kasım 2006 Kapalı Yazar: admin

Image

Yurtdışına çıkış harcı 70 YTL’den 15 YTL’ye düşürülüyor. Maliye’nin hazırladığı taslağa göre, 7 yaşından küçük çocuklar ile uçakların uçuş personeli dışındaki herkes yurtdışına çıkışlarda harç ödeyecek. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve yurtdışına çıkış harçlarını yeniden düzenleyen kanun taslağı, Başbakanlığa gönderildi. Taslağın Bakanlar Kurulu’nca aynen benimsenmesi ve Meclis’te de bu şekilde yasalaşması halinde, yurt dışına çıkışlarda artık 70 YTL yerine 15 YTL harç ödenecek.

Maliye Bakanlığı yetkilileri, çıkış harcına yönelik yeni düzenleme ile bir yandan 70 YTL’lik harç tutarını daha makul bir düzeye çektiklerini, bir yandan da harç ödemelerindeki eşitsizliğe son verdiklerini söylediler.

 

Tutar Düşüyor Gelir Artıyor

Yurtdışı çıkış harçlarına ilişkin kanun taslağı ile çıkış harcının 15 YTL’ye düşürülmesine karşılık istisnalara son verilmesi, devletin buradan sağladığı kaynağı arttıracak. 2005 yılında 8 milyon 250 bin kişinin yurt dışına çıkış yapmasına ve çıkış harcının 70 YTL olmasına karşılık, yurt dışı çıkış harcından 79 milyon YTL gelir elde edildi. Bu arada Maliye Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, yurt dışına çıkanların yüzde 89’u istisna kapsamında olduğu için harç ödemesinde bulunmadı. Yurt dışına çıkış yapanların sadece yüzde 11’lik bölümü harç yatırdı.İstisnaların kaldırılmasıyla birlikte 8 milyon 250 bin kişiden 15 YTL çıkış harcı alınması halinde, Hazineye girecek para 123 milyon 750 bin YTL’ye yükselecek.

 

İstisnası Son Bulanlar

 

      Yeni düzenleme kapsamında kamu görevlileri, sporcular, gurbetçiler, iş adamları, gazeteciler, nakliyeciler ve yurt dışında eğitim görenlerden de çıkış harcı alınacak.

      Halen, Bakanlar Kurulu kararlarıyla yurt dışına çıkış harcından muaf kişiler şöyle:

      -Uluslararası tarih, kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ve festivalleri, kongreler, konferanslar ve panayırlar nedeniyle yurt dışına çıkacak topluluklar, folklor grupları ile yurt dışı afetlerde görev alacak arama, kurtarma ve insani yardım hizmeti veren Türk sivil toplum kuruluşları mensupları.

      -Uluslararası sempozyum, seminer, konferans, toplantı, fuar, panayır, festival gibi etkinliklere katılmak amacıyla yurt dışına çıkış yapan meslek odaları ve bunların birlik temsilcileri.

      -Yurt dışında gerçekleştirilecek ticari fuar ve iş gezilerine çıkan heyetler ile fuar organizasyonlarında görev alanlar.

      -Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce verilen basın kartına sahip gazeteciler.

      -Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm Yatırım veya İşletme Belgesi sahibi konaklama işletmesi temsilcisi (Her işletme için 2 kişi.)

      -İhracatçı Birliklerine üye firma temsilcileri (Her firma için 2 kişi.)

      -Karayolu (demiryolu dahil) veya ticari amaçla sefer yapan deniz taşıtları ile günübirlik sınır komşusu ülkelere seyahat edenler.

      -Karayolu ile yurt dışına çıkış yapan Sınır Ticaret Belgesi sahibi firma temsilcileri (Her firma için 2 kişi)

      -Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine seyahat edenler.

      -Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler ile 7 yaşından küçük olanlar.

      -Tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak ve Sağlık Bakanlığınca tasdik edilecek raporlara istinaden yurt dışında tedavi görecek olanlar ve refakatçileri.

      -Yurt dışında sürekli görevli kamu personeli ile bunların 18 yaşından küçük çocukları.

      -Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan, gemi ve uçak personeli ile motorlu kara taşıtlarının 3 kişiye kadar olan personeli.

      -Geldikleri ülkeye her yıl 1 defaya mahsus olmak üzere yapacakları seyahatler için Türk vatandaşlığına kabul edilen göçmen ve mülteciler.

      -Yurt dışında bir işverene bağlı olarak çalışan Türk vatandaşları ile eş ve 18 yaşından küçük çocukları.

      -Yurt dışında müstakil iş sahibi olarak sürekli oturan ve geçimini yurt dışında temin ettiğini belgelendiren Türk vatandaşları ile bunların eş ve 18 yaşından küçük çocukları.

      -Sınır boyunda yaşayıp idari mektupla yurt dışına çıkanlar.

      -Uluslararası spor müsabakalarına iştirak etmek üzere yurt dışına çıkan sporcu ve antrenörler.

      -Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine üye A ve B grubu seyahat acentası işletme belgesi sahibi firma temsilcisi (her firma için 2 kişi).

 

ntvmsnbc.com ve milliyet.com’dan derlenmiştir.