Ukrayna Uluslararası Telekomunikasyon Birliği Konseyine Seçildi

18 Kasım 2006 Kapalı Yazar: admin

Image

Halen Antalya’da devam etmekte olan Uluslararası Telekominikasyon Birliği(ITU) toplantsınında dün yapılan oturumda Ukrayna, Birlik Konseyi’nin Doğu Avrupa Kanadı üyesi seçildi.

 

1947 yılından beri birliğe üye ülkeler arasında yer alan Ukrayna 1994 yılındaki Kioto toplantısında ilk kez konseye seçilmişti. 6 Kasım’da Antalya’da başlayan Uluslararası Telekominikasyon Birliği Konferansı 24 Kasım’a kadar devam edecek.  Birlik Toplantıları dört yılda bir kez yapılıyor.

 

 

Uluslararası Telekomunikasyon Birliği(ITU) nedir?

 

 

Uluslararası Telekomunikasyon Birliği (ITU), Birleşmiş Milletlere bağlı olarak uluslararası frekans tahsisi, dünya çapında telekomünikasyon standardizasyonu ve telekomünikasyonun kalkınma boyutu hususlarında faaliyet gösteren, devletlerarası bir uzmanlık kuruluşudur. 1865 yılında, Osmanlı İmparatorluğu’nun da aralarında bulunduğu 20 Avrupa ülkesi tarafından kurulmuş dünyanın en eski telekomünikasyon kuruluşu olan ITU’nun, 2002 yılı itibariyle 189 üye ülke ile beraber 700’e yakın sektör üyesi mevcut olup 189 üye ülkenin 154’ünde telekomünikasyon alanında düzenleyici kurum bulunmaktadır ..

 

Konsey neden önemli?

 

ITU Konseyi, iki olağan Tam Yetkili Temsilciler Konferansı arasında, kendisine tanınan yetki ve sorumluluklar çerçevesinde, ITU’yu yönetmek, Birliğin faaliyetleri, politikaları ve stratejilerinin günümüzün dinamik, hızla değişen telekomünikasyon çevresi ile uyumlu olmasını sağlayacak genel telekomünikasyon politikalarını ortaya koymak, bunu sağlamak için ITU’nun politika ve strateji planlarını hazırlamak, çalışma programlarını koordine etmek, bütçe ve harcamalarını onaylamak,  ayrıca, ITU’nun Anayasası, Sözleşmesi, İdari Tüzüklerinin ve Tam Yetkili Temsilciler Konferansları’nda ve Birliğin diğer konferans ve toplantılarında alınan kararların uygulanmasını takip etmek görevlerini yerine getiren, ITU’nun en önemli karar organıdır.

 

Konsey, 1947 yılında Atlantik City’de yapılan Tam Yetkili Temsilciler Konferansında İdari Konsey adıyla kurulmuştur. Konsey üyeleri, ITU üyesi ülkelerin toplamının %25’i kadardır. Üyeler, ITU’nun 5 İdari Bölgesinde (A Bölgesi-Amerika Kıtası, B Bölgesi-Batı Avrupa, C Bölgesi-Doğu Avrupa, D Bölgesi-Afrika, E Bölgesi-Asya ve Avustralya) yer alan ülkeler arasından, eşit dağılım sağlayacak şekilde belirlenir. Bölgelerin çıkaracakları üye sayıları toplam üye sayılarının %25’i olarak belirlenir. Buna göre yukarıdaki bölgelerin koltuk sayıları sırasıyla;  8, 8, 5, 13 ve 12’dir.

 

Türkiye, 23 Eylül-18 Ekim 2002 tarihleri arasında Fas’ın Marakeş şehrinde gerçekleştirilen PP-02 sırasında yapılan seçimler sonucunda, 51 yıl aradan sonra ilk defa Konsey üyeliğine seçilmiştir. (Türkiye en son 1951 de konsey de temsil edildimişti).

   

Ülkemizde Telekomunikasyon

Türkiye’de telekomünikasyonun sektörünün tarihi Osmanlı döneminde, 23 Ekim 1840 tarihinde Sultan Abdülmecit tarafından Postahane-i Amirane’nin kurulması ile başlamaktadır. Telgraf Nezaretinin 1855 yılında kurulmasından sonra 1871’de Posta ve Telgraf nezaretleri birleştirilerek, Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

 

Telefon hizmeti ise ilk olarak, Temmuz 1881’de İstanbul Soğukçeşme’deki Posta ve Telgraf Nezareti binasıyla Yeni Cami’deki postane arasına çekilen tek telli bir telefon ile verilmiştir. Türkiye’de ilk telefon sistemi İstanbul’da, 1911 yılında American Western Electric şirketine tanınan 30 yıllık bir imtiyaz karşılığında, bu şirket adına faaliyet göstermek amacıyla oluşturulan Dersaadet Telefon Anonim Şirketi tarafından kurulmuştur. I. Dünya Savaşı sırasında devlet tarafından el konulan şirket, 1935’e kadar İstanbul ve civarında telefon hizmetlerini sağlamaya devam etmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra da 1936 800.000 İngiliz Lirası bedel ile satın alınmıştır.

 

Cumhuriyetin ilanından sonraki dönemde ise, 1924 Telgraf ve Telefon Kanunu ile Osmanlı devletinden devralınan ve özel şirketler eliyle yürütülen telgraf ve telefon iletişimi yeniden düzenlenmiştir. Posta ve Telgraf ve Telefon İdaresi (PTT) 1936’da kurulmuş ve ülke çapında telekomünikasyon hizmetlerini sağlamakla görevlendirilmiştir. PTT İdaresi, 1939’da Ulaştırma Bakanlığına bağlanmış, 1953 yılında iktisadi devlet teşekkülü olarak yeniden yapılandırılmıştır.

 

1983 yılında işbaşına gelen hükümetin izlediği ekonomik model ve devletin ekonomideki ağırlığının azaltılması politikası çerçevesinde, kamu kesiminin imalat sanayii yatırımları kısılmış, haberleşme, enerji ve ulaştırma gibi altyapı yatırımlarına ağırlık verilmiştir.

 

Bu dönemde hız kazanan altyapı yatırımları çerçevesinde, özellikle telekomünikasyon sektöründe büyük gelişmeler yaşanmış, 1982-1992 döneminde Türkiye, ITU üyesi Avrupa ülkeleri arasında ana hat sayısı artışında en yüksek gelişme hızını gösteren ülke olmuştur.

 

Dünyadaki En büyük Telekomunikasyon şirketleri:

 

NTT, Japonya

Deutsche Telekom, Almanya

Verizon, ABD

France Télécom, Fransa

Vodafone, İngiltere

NTT DoCoMo, Japonya

SBC Communications, ABD

Telecom Italia, İtalya

British Telecom, İngiltere

Telefónica, İspanya

www.itu.int  , www.tk.gov.tr, proit, ve vikipedia’dan derlenmiştir.

 

 

Antalya’daki ITU Toplantısı İle İlgili Olarak Bakınız:

http://www.itu.int/plenipotentiary/2006/index.html