Ukrayna Parlamentosu Neden “Açlık Felaketi(Golodomor)”ni Gündemine Almadı?

20 Kasım 2006 Kapalı Yazar: admin

Image

Bu konu ile ilgili Siyasi Partiler’in farklı görüşleri bulunuyor:

 

 “Bizim Ukrayna” Partisi Milletvekili Boris Bespalniy: “Kremlin Hatalarını Kabul Etmek İstemiyor”

Bespalni’ye göre Komunist Partisi Milletvekili ve Parlamento Başkan Yardımcısı Adam Martinuk, Açlık Felaketi ile ilgili Devlet Başkanı’nca  Meclis’e  göderilen yasanın görüşülmesini  sabote etti.  Bespalni Başkan yardımcısının oylama sırasında yaptığı hızlı ve anlaşılamayan değişikliklerden ötürü yasanın daha incelenemeden ve üzerinde tartışılmadan  red kararını(gündeme alınmamayı kastederek) karşılarında gördüklerini bildirdi.

Bespalni sözlerine şöyle devam etti: “Devlet Başkanı’nın yasa tasarısının oylandığı gün “Bölgeler Partisi”nden iki parlamenterin alternatif yasa önerileri ile karşılaştık. Temelde aynı olan  iki yasa, çok önemli iki konuda Başkanın önerisinden ayrılıyordu. “Bölgeler Partisi”nin önerisinde soykırımdan bahsedilmiyor ve felaketin Ukrayna’da değil tüm Sovyet ülkelerinde yaşandığı öne sürülüyor. Şurası bir gerçekki Golomor(1932-1933 yılları arasında yaşanan Açlık Felaketi) Stalin yönetimi tarafından tasarlanan planlı bir eylemdir. Üstelik bu gerçek tarihçiler tarafından da kabul edilmektedir.

Öte yandan Rusya’nın bu konudaki görüşleri ile “Bölgeler Partisi”nin görüşleri aynı. Unutmamak gerekir ki “Soykırım” sadece bir sözden ibaret değildir. Bu kavramın hukuksal ve uluslararası anlamları vardır. Rusya bu kavramı kabul etmemektedir. Ancak şurası bir gerçektir ki Rusya kendini Sovyetler Birliği’nin devamı olarak addetmektedir, onun bütün kaynaklarını, bütün silahlarını, bütün borçlarını üstlenmiştir. Bu konuda da gerçeği kabul etmesi gerekmektedir En son olarak şunu da belirtmem gerekiyor; şu ana kadar BM üyesi 50 ülke bunun bir Soykırım olduğunu kabul etmişlerdir.”

 

“Bölgeler Partisi Golodomor’u Kabul Ediyor ve Kanun’un Çıkmasını Destekliyor”

Bu sözler Yanukoviç’in  lideri olduğu “Bölgeler Partisi” Milletvekillerinden İgor Zraviç’e ait.

 “Bölgeler Partisi Golodomor’u Kabul Ediyor ve Yasanın Çıkmasını Destekliyor” diyor Zraviç ve şunları ekliyor: “Ama  “Bizim Ukrayna”nın istediği şekilde değil.”

 

Zraviç’e göre Golodomor tarihi bir gerçek, ama bu bir soykırım değil.  Üstelik bu felaketten sadece Ukrayna halkı da etkilenmedi, Rus, Beyaz Rusya halkları da bu felaketten fazlası ile etkilendiler. Öte yandan kim bunun sorumlusu? Lenin mi? Stalin mi?Şu anda tartışma Golodomor’un olup olmadığı hakkında değil bu felaketin sınıflandırılması konusunda devam ediyor. Bildiğiniz kadarıyla soykırım belli bir halk kitlesinin sistematik olarak yok edilmesi işlemi. Ama burada ne felaketten etkilenen sadece bir halk ne de bu felaketin gerçekleşmesinin sistmatik düzenlemelerle sağlanması durumu söz konusu. O halde biz neyi tartışıyoruz? Öte yandan bu kanunun görüşülmesinin  Rusya’nın baskıları sonucu askıya alındığı konuşuluyor, ben böyle söylemezdim.Çünkü Rusya  Golodomoru reddetmiyor.   

Bizim görüşlerimiz özetle şöyle: Kimse Golodomor’u reddetmiyor, ancak bu bir “Soykırım” değil.

 

“Golodomor Tarihi Bir Gerçek, Ancak Bu Gerçeği Soykırım Olarak Adlandırmak Yanlış”

Bu sözler ise Ukrayna Sosyalist Partisi(SPU) Milletvekili Vasili Volga’ya ait.

Volga’ya göre Sosyalist Parti Milletvekilleri’nin %90’ının bu konudaki görüşü “Golodomor”un Ukrayna Halkı’na karşı gerçekleştirilmiş bir “Soykırım” olmadığı yönünde.

Sosyalist Parti Milletvekili sözlerine şöyle devam ediyor: “Ukrayna’nın Avrupa ile kabul ettiği ortak bir soykırım tanımı var. Ve bu tanım ve “Golodomor” birbiri ile örtüşmüyor. Öte yandan biz “Golodomor”u soykırım olarak kabul edersek Rusya’nın Ukrayna halkını sistematik olarak yok ettiğini de kabul etmiş olacağız ki bu durum iki ülke arasındaki ilişkileri kökünden zadeleyecektir. Öte yandan Açlık Felaketi sırasında kaç tane etnik Rus’un hayatını kaybettiğini biz nereden bilebiliriz? Ayrıca konu ile ilgili olarak BM’nin aldığı resmi bir karar da yok. Ukrayna’nın sadece Birleşmiş Milletler’e yaptığı bir başvuru var.

Bakın NATO’da şu anda sıkıntı ve skandal yaşanıyor, çünkü Fransa, Ermeni iddialarını kabul etti. Bu adım gereksiz bir adımdı. Ulusal konuların sınırları çok keskindir ve narindir, bir ülkenin ulusal onurunu kolayca zedeleyebilirsiniz.

 

“Tarihimizi Bize Rusya Yazıyor”

Bu sözlerin sahibi “Yula Timaşenko Bloğu(BUT)” Milletvekili Nikolay Sivulski.

“Görülen o ki, Devlet Başkanı’nın önerisi Parlamento’ya geldiği sırada Maroz ellerini yıkamaktaydı, yardımcısı Adma Martinuk ise tasarının görüşülmemesini sağlamakla uğraşıyor du ve başarılı da oldu. Ne yazık ki ne zaman Ukraynalı Parlamenterler kendi tarihleri ile ilgili kesin bir karar almak istesinler o anda sabote ediliyorlar.” diyor Sivulski ve devam ediyor;

“Şimdi de yeni bir yasa tasarısı ile karşımıza çıkıyorlar(“Bölgeler Partisi”ni kastederek). Ancak bizim kararımız kesindir, partimiz sadece “Açlık Felaketi”nin “Soykırım” olarak nitelendirildiği tasarı lehine oy kullanacaktır. Ne yazık ki tarihimizi Rusya yazmaktadır.Bunu “Bölgeler Partsi”nin tasarısında açık ve net görmek mümkündür. Öyleki “Bölgeler Partisi”nin tasarısının içeriği ve Rusya’nın bu felakete bakışı aynıdır.

 

Görüleceği üzere Parlamento’nun konu ile ilgili ne yönde karar alacağı netlik kazanmış değil.”Timaşenko Bloğu” ve “Bizim Ukrayna” Partileri Golodomor’un “Soykırım” olarak kabul edilmesini isterken, “Ukrayna Sosyalist Parti”si bu konuya sıcak bakmıyor, “Bölgeler Partisi” ve “Komunist Parti” ise  buna kesin bir dille karşı çıkıyorlar. Öte yandan parlamentodaki sandalye sayısı göz önüne alındığı zaman Devlet Başkanı’nın hazırladığı yasa tasarısının kabul edilmesinin zor olacağını söylemek mümkün. “Sosyalist Parti” burada kilit rolü oynuyor.

 

Parlamento’da önümüzdeki hafta gerçekleşecek oturumun gergin geçmesi bekleniyor.

 

Unian.net’ten derlenmiştir.