Türkiye AB’nin altıncı büyük ekonomisi

20 Eylül 2006 Kapalı Yazar: admin

Türkiye ışveren Sendikaları Konfederasyonu (TıSK), Türkiye’nin, satın alma gücü paritesine göre 569 milyar dolarlık milli gelirle (GSYiH) AB’nin altıncı büyük ekonomisi olduğunu bildirdi.

TıSK’in hazırladığı “”AB Ülkeleri ve Diğer Aday Ülkeler Karşısında Türkiye’nin Durumu TıSK Kıyaslama Raporu 2006″” başlıklı bir rapor açıklandı.

TıSK Kıyaslama Raporu 2006 verilerine göre, 2005 yılı itibariyle Türkiye, satın alma gücü paritesine göre 569 milyar dolarlık GSYH ile AB’nin altıncı büyük ekonomisi oldu. Türkiye; Almanya (2 trilyon 522 milyar dolar), ıngiltere (1 trilyon 833 milyar dolar), Fransa (1 trilyon 830 milyar dolar), ıtalya (1 trilyon 668 milyar dolar) ve ıspanya’nın (1 trilyon 89 milyar dolar) hemen ardında yer aldı.

2005 yılında Türkiye; satın alma gücü paritesine göre GSYıH’de Lüksemburg, Finlandiya, ırlanda, Danimarka, Yunanistan, ısveç, Avusturya, Belçika ve Hollanda gibi 15 AB ülkesini geride bıraktı.

TÜRKıYE 10 ÜLKE KADAR KATMA DEğER YARATTI

Türkiye ekonomisinin 2005 yılında tek başına, sıralamanın en altında bulunan 10 ülke ekonomisinin toplamında yaratılan katma değerden fazlasını yarattığı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“”Ülkemizde boyutları toplam ekonominin yarısından fazlasını kapsayan kayıtdışı ekonominin kayda alınabilmesi halinde Türk ekonomisinin büyüklüğü ve performansı daha da artacaktır. Bu çerçevede, ülkemizde kayıtdışı ekonomi ve kayıtdışı istihdamın kayda alınması için etkin bir program başlatılmalı; kayıtlı sektöre geçişi özendiren ve kayıtdışından caydıran araçlar birlikte kullanılmalıdır.””

SATIN ALMA GÜCÜ PARıTESıNE GÖRE GSYıH(MıLYAR DOLAR)

Almanya 2.521
ıngiltere 1.832
Fransa 1.830
ıtalya 1.668
ıspanya 1.089
Türkiye 569
Hollanda 503
Polonya 495
Belçika 325
Avusturya 275
ısveç 270
Yunanistan 248
Portekiz 203
Romanya 190
Danimarka 188
Çek Cum. 187
Macaristan 169
ırlanda 167
Finlandiya 163
Slovak Cum. 86
Bulgaristan 71
Hırvatistan 54
Litvanya 48
Slovenya 43
Lüksemburg 31
Letonya 29
Estonya 22
Kıbrıs Rum K. 17
Malta 7

www.sabah.com.tr