Kırım Meclisi Rusça’nın Statüsü Hakkında Referendum Talep Ediyor

18 Ekim 2006 Kapalı Yazar: admin

Image

Kırım Meclisi, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı ve Yüksek Meclisi’ne (VR) hitaben yazılmış ve Rusça diline, ikinci resmi dil statüsü verilmesi konusunun, ülke çapında düzenlenecek bir referandumla, halk oyuna sunulmasını talep eden bir metni onayladı.

Karar metni, ”Ukrayna Anayasası’na uygun olarak, Ukrayna çapında düzenlenecek bir referandumla, Rusça’ya ikinci resmi dil statüsü tanınmasını talep ediyoruz” şeklindeki bir ifade içeriyor.

Buna ek olarak, Kırım Meclisi, halk çoğunluğunun anadilinin Rusça olduğu bölgelerde, Rusça’nın ”Bölgesel Resmi Dil” olarak tanınmasını da talep ediyor.

Ayrıca, kabul edilen metinde, ”Resmi dilin, Rusça’nın ve diğer milli dillerin, toplumsal hayatın tüm alanlarında, serbestçe kullanılabilmesi talebinin, bir hak arayışı olarak, anlayışla karşılanacağını ümit ediyoruz” denildi.

Karar metnini hazırlayan meclis komisyonu, iki ayı aşkın bir süredir, değişik üyelerin sunmuş oldukları altı farklı taslak üzerinde çalışmaktaydı. Kırım milletvekillerinin, şimdi de Kırım basınında ve reklam sektöründe kullanılacak dil konusunu ele alacakları bildiriliyor.

for.ua.com