GAP bölgesinin tamamının sulanması için 8 milyar dolar gerekiyor

9 Ekim 2006 Kapalı Yazar: admin

GAP Bölge Kalkınma ıdaresi Başkanı Muammer Yaşar Özgül, GAP bölgesindeki sulanabilir arazilerin bugüne kadar ancak yüzde 14’ünün suya kavuşabildiğini, tamamının sulanabilmesi için 8 milyar dolar gerektiğini söyledi.

Soruları yanıtlayan Özgül, mevcut imkanlarla sulama projelerinin tamamlanmasının çok uzun yıllar alacağına dikkati çekerek, bu yüzden farklı finansman yöntemleri üzerinde durduklarını anlattı.

Özgül, Güneydoğu Anadolu Projesinde gerçekleşme oranının yüzde 56 seviyesinde olduğunu ve bugüne kadar 18 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını bildirdi.

Sulu tarımın büyük gelir artışına neden olduğuna işaret eden GAP ıdaresi Başkanı Özgül, bu yüzden sulamaya büyük önem verdiklerini ve bir an önce projelerin tamamlanmasını istediklerini vurguladı.

Bu yüzden alternatif finans modelleriyle sulama projelerinin hızlandırılması üzerine de çalıştıklarını ifade eden Özgül, mevcut durumda özel sektöre su satma izni verilemediğini, öncelikle bunun değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

SULAMA KARLI DEğıL

GAP ıdaresi Başkanı Muammer Yaşar Özgül, sulama çok karlı bir iş olmadığı için hidroelektrik santrallarla birlikte paket şeklinde Yap-ışlet (Yı), Yap-ışlet-Devret (YıD) veya kamu-özel ortaklığı ile yapılması için DSı Yasası, Enerji Piyasası Yasası ile YıD Yasası’nda değişiklik yapılması gerektiğini anlattı.

Söz konusu mevzuat değişiklikleriyle ilgili paketin Meclis Gündemi’nde ön sıralara alınması için önerge verilmesi konusunda toplantıda mutabakata varıldığını kaydeden Özgül, ilgili yasalarda yapılacak değişiklikle en azından ana sulama kanallarının HES’lerle birlikte ihale edilmesinin sağlanacağını, böylece özel sektörün gücünden yararlanılarak projelerin daha hızlı gerçekleşmesinin sağlanacağını dile getirdi.

ılk sırada Batman-Silvan projesinin bulunduğunu kaydeden Özgül, ana kanallardan sonraki sulama sistemlerinin ise bölgedeki kamu kuruluşlarının ortaklığı ve önderliğiyle yapılmasının sağlanacağını söyledi.

GÜNEYDOğU’DA NELER DEğışTı

GAP sayesinde gayri safi bölgesel gelişme endeksinin 4,5 kat artması öngörülüyor. Bölgede, tarımsal sanayinin yüzde 16’dan yüzde 24’e çıktığı ve hizmetler kesimi payının da yüzde 44’ten yüzde 53’e yükseldiği belirtiliyor.

Topyekün kalkınma ile bölgede 3,8 milyon kişiye iş imkanı sağlanmasını öngören proje çerçevesinde bugün itibariyle inşa edilmiş barajlardan sağlanan elektrik enerjisinin toplam değeri 20 milyar dolara ulaşmış durumda.

GAP Bölgesi’nde 7 organize sanayi bölgesinde 723 fabrika faaliyet gösterirken, tamamlanan 22 adet küçük sanayi sitesinde de 7 bin 44 işyerinde yaklaşık 35 bin kişi çalışıyor.

Bir yandan yüzbini aşan insan, eğitim merkezlerinde eğitilerek yeni beceriler sağlanırken, bir yandan da çiftçi eğitimleriyle en ileri tarım teknikleri yerleştirilmeye çalışılıyor.

Türkiye’de ekonomik anlamda sulanabilir 8,5 milyon hektar arazinin 2,1 milyon hektarı, yani yüzde 25’i aşağı Fırat ve Dicle havzalarında bulunuyor.

Fırat ve Dicle nehirlerinin Türkiye sınırları içindeki ortalama su potansiyeli yılda 53 milyar metreküp civarında. Bu, toplam potansiyelin yüzde 28’i anlamına geliyor.

www.hurriyet.com.tr