Bütçe Ocak-Ağustos döneminde 23 yıl sonra fazla verdi

12 Eylül 2006 Kapalı Yazar: admin

Merkezi Yönetim Bütçesi, bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 474 milyon YTL fazla verdi. Maliye Bakanlığının açıkladığı bütçe uygulama sonuçlarına göre, Ocak-Ağustos döneminde bütçe 23 yıl sonra ilk kez fazla verdi.

Bu dönem içinde faiz dışı fazla ise 34 milyar 609 milyon YTL oldu. Yılın sekiz ayında Bütçe giderleri 115 milyar 48 milyon YTL, bütçe gelirleri de 115 milyar 522 milyon YTL olarak gerçekleşti. 8 aylık dönemde, 91 milyar 322 milyon YTL vergi toplandı.

Maliye Bakanlığı, bu yılın Ağustos ayı ile Ocak-Ağustos dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

AğUSTOS SONUÇLARI

Buna göre Ağustos ayında bütçe harcamaları 16 milyar 553 milyon YTL, bütçe gelirleri 16 milyar 572 milyon YTL oldu. Buna göre Ağustos ayında, 19 milyon YTL bütçe fazlası hesaplandı. Faiz dışı fazla tutarı ise 5 milyar 517 milyon YTL oldu.

8 AYLIK SONUÇLAR

Merkezi Yönetim Bütçesinden yılın 8 ayında yapılan toplam harcama tutarı da, 81 milyar 115 milyar 48 milyon YTL’ye ulaştı. Bunun 24 milyar 814 milyon YTL’sini personel giderleri, 3 milyar 154 milyon YTL’sini sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri, 9 milyar 947 milyon YTL’sini mal ve hizmet alımları, 33 milyar 138 milyon YTL’sini de cari transferler oluşturdu. 8 ayda bütçeden 34 milyar 136 milyon YTL faiz ödemesi yapıldı.
Diğer harcamalar da sermaye giderleri, sermaye transfeleri ve borç verme kalemlerinden meydana geldi.

Bu döneme ait bütçe harcamalarının alt kalemleri arasında 29 milyar 482 milyon YTL ile iç borç faiz ödemesi ilk sırada yer aldı. Ardından gelen Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan transferler de 15 milyar 650 milyon YTL’yi buldu. Bunun, 3 milyar 635 milyon YTL’si Emekli Sandığına görev zararı olarak ödendi. Tarımsal destekleme için bütçeden 4 milyar 375 milyon YTL kaynak aktarılan dönemde, mahalli idare ve fon payları 8 milyar 726 milyon YTL oldu.

BÜTÇE GELıRLERı

Ocak-Ağustos döneminde toplam bütçe geliri 115 milyar 522 milyon YTL’ye ulaştı. Bunun 91 milyar 332 milyon YTL’sini vergi gelirleri oluşturdu. Bütçeye, vergi dışı gelirlerden 20 milyar 702 milyon YTL, sermaye gelirlerinden 217 milyon YTL, özel gelirler ile bağış ve yardımlardan 476 milyon YTL, özel bütçeli idarelerin öz gelirlerinden 1 milyar 853 milyon YTL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirlerinden 943 milyon YTL sağlandı. Böylece ilk yarıda Merkezi Yönetim Bütçesi, 474 milyon YTL fazla verdi.

23 YIL SONRA BU DÖNEME AıT ıLK FAZLA

Maliye Bakanlığının açıklamasında, Ocak-Ağustos dönemi itibariyle, 23 yıl aradan sonra bütçenin ilk kez fazla verdiği belirtildi. Açıklamaya göre, Ocak-Ağustos döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,6, bütçe gelirleri ise yüzde 21,7 artış gösterdi.

Ağustos sonu itibarıyla 2006 yılında yılsonu toplum faiz dışı fazla hedefi aşılarak, yüzde 107,3’üne ulaşıldı. Geçen yıl aynı dönemde faiz dışı fazla hedefinin yüzde 70,7’si gerçekleştirilmişti. 8 aylık dönemde, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde 66’sı, faiz hariç bütçe ödeneklerinin yüzde 63,2’si kullanıldı. Bu oranlar, 2005 yılının aynı döneminde sırasıyla yüzde 62,5 ve yüzde 59,2 olmuştu. Açıklamada, merkezi yönetim bütçe giderlerinin gerçekleşme oranındaki bu artışın, “büyük oranda yeşil kart giderleri, SSK’ya yapılan transferler, tarımsal destekleme ödemeleri ve sermaye transferleri ile TMSF tarafından yönetilen şirketlerden tahsil edilen kamu gelirleri karşılığında yapılan harcamalardan kaynaklandığı” belirtildi. Ancak bu durumun ek ödenek ihtiyacı doğurmayacağı ve toplam bütçe ödenekleri içinde kalınacağı ifade edildi.

Geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde 32 milyar 361 milyon YTL olan faiz giderlerinin, bu yıl yüzde 5,5 oranında artışla 34 milyar 136 milyon YTL olduğu ifade edilen açıklamada, bu durumun, “borçların vade yapısından kaynaklandığı” belirtildi. Yılsonu itibariyle faiz ödemeleri için öngörülen ödeneklerin aşılmasının da söz konusu olmadığı bildirildi.

CARı AÇIK

Açıklamada, yılsonu bütçe hedefinin yüzde 72,1’inin bu dönemde tahsil edildiğine işaret edilirken, “Bu oranın, geçen yıl aynı dönemde yüzde 62,1 olduğu dikkate alındığında gelir performansında dikkate değer bir artış kaydedildiği ortaya çıkmaktadır” denildi.

Bu çerçevede benzer performansın, vergi gelirlerinde de gözlendiği kaydedildiği belirtilerek, yılsonu vergi geliri hedefinin yüzde 69,1’ine ulaşıldığı bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Bakanlığımız mali disiplinin güçlendirilmesi ve bu çerçevede bütçe dengesi ve faiz dışı fazlada dikkate değer bir performansın gösterilmesi yoluyla, cari açığın sorunsuz bir şekilde finanse edilmesinde önemli rol oynamaktadır. Tesis edilen makroekonomik istikrarın daha da güçlendirilmesi açısından cari açığın düşürülmesine yönelik tedbirlere devam edilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.”

www.hurriyetim.com.tr