Avrupa İş Dünyasından Gümrük Birliği’ne Destek

25 Eylül 2017 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope, Türkiye’nin Gümrük Birliği sürecine verdiği desteği, son yayınladığı tutum belgesinde de yineledi. BusinessEurope “Avrupa’nın Geleceği Üzerine İş Dünyası Vizyonu” adlı tutum belgesinde, Türkiye’nin AB sürecinin koşulluluk ilkesi korunarak, tarafların Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecine odaklanması gerektiğini kaydetti.

BusinessEurope 4-5 Mayıs 2017 tarihlerinde AB Dönem Başkanlığı görevini yürüten Malta’da gerçekleşen Başkanlar Konseyi toplantısında, Türkiye’nin AB süreci çerçevesi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesine desteğinin devamını teyit etmiş; bu konuda üye kurumların kendi ülkelerinde de devrede olmalarını kararlaştırmıştı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik Malta Zirvesi’nde yaptığı konuşmada entegrasyon sürecinin zayıflamasının her iki taraf için de olumsuzluklar içerdiğine dikkat çekmişti. Bilecik AB-Türkiye ilişkilerinin Avrupa’nın geleceği ve 4. Sanayi Devrimi kapsamında yaşanan gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurgulamıştı.

Bilecik ayrıca, Türkiye AB üyelik müzakereleri çerçevesi temel alınarak önümüzdeki dönemde entegrasyonun derinleştirilmesi gereken şu alanlara işaret etmişti:

 • Dijital ekonomi boyutu dahil olmak üzere AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin güncellenmesi
 • Terörle mücadele ve göç politikaları dahil olmak üzere güvenlik politikaları
 • Enerji projeleri

BusinessEurope Avrupa’nın geleceği üzerine hazırlanan son tutum belgesini AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Junckerile paylaştı. Tutum belgesinde, daha güçlü bir Avrupa için geleceğe yönelik cesur adımlar atma zamanının geldiği vurgulanıyor. AB’nin evrimi üzerine farklı senaryoların değerlendirildiği belgede, Avrupa iş dünyasının birlik içerisinde ilerlemeye ve daha güçlü bir Avrupa inşa etmek üzere çalışmaya yönelik kararlılığı paylaşılıyor.

BusinessEurope belgesinde AB ve Euro Alanı’nın işleyişi ve yönetiminin geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor. Daha güçlü ve etkili, paydaşlarla diyaloğa açık kurumlar ile Avrupa vatandaşlarının beklentilerine cevap oluşturan somut çözümler üretilebileceği vurgulanıyor.

Daha güçlü bir AB için öncelikli alanlar şu şekilde belirleniyor:

 • Tek Pazarın tamamlanması ve güçlendirilmesi
 • Ticaret politikasının güçlendirilmesi
 • Ekonomik ve Parasal Birliğin derinleştirilmesi
 • Yeni sanayi politikasının belirlenmesi
 • Kamu ve özel sektör yatırımlarının niteliğinin güçlendirilmesi
 • AB bütçesinin ve AB uyum politikasının modernizasyonu
 • İstihdamı destekleyen sosyal boyutun geliştirilmesi
 • Vatandaşlar için güvenliğin iyileştirilmesi, göç yönetimi, Schengen Alanı’nın korunması ve savunma sektörünün etkinleştirilmesi
 • Dış politikada AB’nin rolünün güçlendirilmesi.

BusinessEurope, Türkiye’nin AB sürecinin koşulluluk ilkesi korunarak, tarafların Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecineodaklanması gerektiğini kaydetti. Tutum belgesinde ayrıca, dijital ekonomi, güvenlik ve enerji alanlarında ilerlemeninaltı çizildi. Belgede, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin önemi vurgulandı.

BusinessEurope İcra Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası Avrupa’nın Geleceği tutum belgesinin AB ülkelerinde tanıtımına ilişkin kararların alındığı 20 Eylül tarihli BusinessEurope İcra Kurulu toplantısına katıldı. Toplantıda BusinessEurope üye kuruluşlarının tutum belgesinde belirlenen öncelikler doğrultusunda üye ülkelerde iletişim faaliyetlerini yoğunlaştırmalarına karar verildi.

Dr. Bahadır Kaleağası, AB’nin evrimi üzerine farklı senaryoları değerlendirdi. Kaleağası, AB’nin çağın hızına uygun ve üye ülkelerin farklı ihtiyaçlarına cevap oluşturan esnek bir yapıya sahip olmasının önemini vurguladı. AB’nin birlik halinde, küresel rekabetçiliğini ve etki alanını güçlendirerek ilerlemesi için farklılaştırılmış entegrasyon modelinin öne çıktığını belirtti. Kaleağası AB genişleme politikası ve Türkiye’nin AB üyelik sürecinin bu çerçevede dikkate alınması gerektiğini kaydetti.

Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu BusinessEurope’un (Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu) üyeleri Almanya’dan BDI ve BDA, Fransa’dan MEDEF ve İngiltere’den CBI gibi her Avrupa ülkesinin önde gelen bağımsız özel sektör kuruluşlarıdır. Türkiye’den TÜSİAD ve TİSK BusinessEurope’un tam üyesidir. BusinessEurope AB tarafından Avrupa özel sektörünün temsil kuruluşu ve sosyal ortak olarak tanınmaktadır.

Türkiye’den TÜSİAD ve TİSK’in tam üye olduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope, 1995 yılında AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin oluşturulmasına, 1999 yılında Türkiye’nin AB Konseyi tarafından resmen “aday ülke” olarak tanınmasına, 2004 yılında AB üyelik müzakereleri sürecinin başlatılmasına, Türkiye’de demokratik reform sürecine ve Türkiye’nin Transatlantik ekonomiye dahil edilmesine destek vermiştir.

http://tusiad.org/