Araştırma: Halkın Geniş Koalisyon Algısı

27 Eylül 2006 Kapalı Yazar: admin

Image

Verkhovnaya Rada’da geniş koalisyonun kurulmasını Ukrayna’nın güneyinin %54’ü desteklerken, batısında sadece %25’i destekliyor.

Sosyolojik araştırma ile elde edilen bu sonuçlar, ‘Ukrayna Sosyal Araştırmalar Enstitüsü’ ve ‘Sosyal Monitoring’ araştırma merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Yayınladıkları bilgiye göre, geniş koalisyonun kurulması fikrini, güneyde %54, doğuda %52, Kırım’da %43, batıda %25 ve merkezde %34 desteklemekte.

Bununla birlikte, bu tür bir koalisyonu desteklemeyenler, güneyde %31, doğuda %32, Kırım’da %24, batıda %58 ve Ukrayna merkezinde %43 olarak belirtiliyor.

Araştırma, 12 ile 19 Eylül arasında Ukrayna’nın bütün illerinde, Kırım’da ve Kiev’de 18 yaş üstü 2.181 kişi arasında yapılmıştır. ıstatistik hata oranı %1,29-2,16 civarındadır.