Yuşenko’dan İyimser Rakamlar

5 Temmuz 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

Kiev’de bugün  16.’sı düzenlenen AGİT Parlamenterler Asamblesi toplantısında bir konuşma yapan Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşenko, Ukrayna ekonomisi ile ilgili oldukça iyimser rakamlar açıkladı.

 

Ülke ekonomisinin bu sene %8 oranında büyüyeceğini kaydeden Yuşenko, şunları söyledi:

 

“Ukrayna ekonomisi bu sene %8 oranında büyüyecek, bu son bir kaç yıldır yakaladığımız büyüme oranıdır. Sanayi ve tarım üretimi de büyümekte. Bugün Ukrayna sanayisi yılda %12 – 15’lik, tarımı ise %3 – 6’lık büyümeyi yakalamış durumdadır. Öte yandan bütçe açığı kapanan Ukrayna’da enflasyon  kabul edilebilir seviyede bulunuyor. Ülkemizde son beş aylık enflasyon %1,9 seviyesinde, döviz ise belli bir aralıkta seyrediyor.”

 

Konuşmasında, işsizlik oranının düzenli olarak düştüğünü belirten Devlet Başkanı, yapılan yatırımlarla her sene 1 milyonluk istihdam yaratıldığını kaydetti.

Yuşenko konuşmasında, Merkez Bankası’nın döviz rezervlerinin 23 milyar doları bulduğunu sözlerine ekledi.

 

RBK Ukraine

AGİT nedir?

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı adı altında 1970 yılların başında soğuk savaş koşullarındaki Avrupa’nın bölünmüşlüğüne son verilmesi, güvenlik ve istikrarın sağlanması ve katılan devletler arasinda bu amaca yönelik işbirliğinin geliştirilmesi düşüncesiyle kurulmuştur.  AGİT’in görevi de  doğu batı arasında çok taraflı bir müzakere ve diyalog forumu olarak  belirlenmiştir. 1975’den 1990’a kadar AGİT, yeni yükümlülüklerin ele alındığı ve uygulamaların gözden geçirildiği bir dizi konferans ve toplantılar şeklinde devam etmiştir. 1990 yılında yapılan Paris Zirvesi soğuk savaş sonrasi dönemde ortaya çıkan tehlikeleri karşılamayı amaçlayan bir kurumsallaşmanın başlangıcını işaret etmiştir.

 

Avrupa’da güvenlik ve istikrar fikri, 1950’lerin ortasindan itibaren Doğu Bloku tarafindan ortaya atilan  bir fikirdir. Almanya’nin bölünmüşlüğü ve Berlin sorunu soğuk savaş döneminde Avrupa’nın sınırlarını meşrulaştırma girişimine neden olmuştur.

 

Bu çerçevede 1955’lerde Varşova Paktı tarafından yapılan Avrupa güvenliği anlaşma önerisi Batılılar tarafindan kabul edilmemiştir. Doğu Blokunun bu yöndeki önerileri 1970’lerin başında ABD ile SSCB arasinda imzalanan SALT 1 Andlaşması ve Batı Almanya’nın, Polonya ve Çekoslovakya ile olan Doğu sınırlarını tanıması ve Doğu Almanya ile ilişkiye girmeyi kabul etmesi sonucu meydana gelen yumuşama ortamı ile değer kazanmaya başlamıştır.

 

Bu koşullarda Batı Avrupa güvenliği konusunda görüşmelere girişmeyi kabul etmiştir. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, 15 Ocak 1973 tarihinde Helsinki’de çalışmalarına başlamıştır. İki yılı aşkın bir süre devam eden konferans 1 Ağustos 1975’de Helsinki Nihai Senedi’nin 33 Avrupa ülkesi ile ABD ve Kanada tarafindan Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde imzalanmasıyla sonuçlanıştır.

 

Helsinki toplantısından sonra AGİT diplomatik bir konferans olmaktan ileri gitmedi. Bu konferansi esnek tutabilmek için daimi bir yapılanmaya gidilmedi. 1989-1990 yılarında devletler, AGİT organlarının oluşturulması gerektiği üzerinde anlaştılar.

 

970-1980 yılları arasında AGİT’in en büyük avantajı sorunlara kapsamlı yaklaşma yeteneği olmuştur.

 

 

Dünya haritası üzerinde AGİT üye devletleri (2006) ██  AGİT üye devletler ██  işbirliği yapılan ortak devletler 

AGİT Parlamenterler Asamblesi nedir?

 

AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) -AGİTPA (AGİT Parlamenterler Asamblesi) İlişkileri

 

AGİTPA’nın kuruluşuna ilişkin 1990 Paris Şartı’nda AGİTPA’ya “ Kurumlar ve Yapılar” başlığı altında yer verilmiş olması, başından bu yana, AGİTPA’nın AGİT içerisindeki konumu hususundaki bazı tereddütlere yol açmıştır. AGİTPA uzun bir süre AGİT kurumu olarak kabul edilmemiş, AGİT şemsiyesi altında gayrı resmi bir yapı olarak görülmüştür. Ancak 1999 tarihli İstanbul Şartı’nda AGİTPA’ya “Kurumlarımız” başlığı altında yer verilmesi, ayrıca Batılı ülkelerin ve özellikle İskandinav ülkelerinin bu yöndeki gayretleri neticesinde bugün AGİTPA giderek bir AGİT kurumu olarak kabul görmeye başlamıştır.

AGİTPA içerisinde yer alan ve başını ABD’li milletvekillerinin çektiği bir grup, AGİTPA’nın güçlendirilerek AGİT üzerinde bir konuma getirilmesini ve özellikle AGİT bütçesini denetleme yetkisine kavuşturulmasını arzulamaktadır. Söz konusu grup ayırca oy birliği ile karar alma kuralını anti-demokratik bulmakta ve bunun değiştirilmesini istemekte, ancak bunun olmayacağının bilinci içinde AGİT’in hiç değilse alınan kararlar ve bu kararları alma yöntemi ile ilgili olarak AGİTPA’ya bilgi vermekle mükellef kılınması için çaba göstermektedirler.

 

10 Temmuz 2001 tarihlerinde arasında Paris’te yapılan 10. AGİTPA Genel Kurul toplantısının akabinde AGİTPA Başkanı AGİT’in parlamenter boyutunun güçlendirilmesine dair AGİTPA’nın alacağı karararının  uygulanmasından sorumlu bir ad hoc ( geçici) komite kurulmasını gündeme getirmiş ve anılan komite 2001 yılı sonunda kurulmuştur. Paris toplantısında AGİTPA Başkan Yardımcılığına seçilen İstanbul eski milletvekili Sayın Ahmet Tan da bu komitenin üyeliğini yapmıştır. 

 

 AGİTPA’nın yeni örgütlenme modaliteleri çerçevesinde Viyana’da 21-22 Şubat 2002 tarihleri arasında ilk defa  kış toplantısı yapılmıştır.

 

 1994 Budapeşte Zirvesinde kabul edilen Budapeşte Belgesinde AGİT Dönem Başkanının, AGİT Parlamenter Asamblesi ile yakın temas ve aktif diyaloğa devam edeceği, Asamblenin tavsiyelerini Konseyin dikkatine sunacağı ve AGİT’in faaliyetleri hakkında da Asamble’yi bilgilendireceği belirtilmektedir.

 

 AGİT Parlamenter Asamblesi, son yıllarda özellikle AGİT’e yeni katılan devletlerde seçimlerin izlenmesi ve insan hakları uygulamaları konularında aktif bir tutum izlemiştir.

 

 

Tbmm.gov.tr

Fotoğraf Vikipedi‘den alınmıştır.