Yuşçenko, Krizle Mücadele Yasasını Onayladıktan Sonra Anayasa Mahkemesine Götürüyor

11 Mart 2009 Kapalı Yazar: admin
Yuşçenko, sözkonusu yasada belli işletmelerin teçhizatlarının yada tamamlayıcı mallarının 1 Ocak 2011 tarihine kadar gümrük vergisinden muaf tutulması ve sözkonusu işletmelerin ve ithal edilecek mal hacminin bakanlar kurulunca belirleneceğine ilişkin bir hükmün bulunduğunu, oysa anayasaya göre gümrük vergilerinin sadece ve sadece yasalar tarafından belirlendiğini ve belli kesimler gümrük vergileri konusunda ayrıcalık tanımanın iş çevrelerinin hükümet nezdinde lobi faaliyetlerini yoğunlaştıracağını ve çıkar mücadelelerinin yaşanacağını söyledi. Yuşçenko ikinci olarak, yasada yine 1 Ocak 2011 tarihine kadar devlet tarafından yapılacak alımlarda yabancılardan mal alımının ancak ve ancak o mal türünün yerli üretici tarafından üretilmemesi durumunda yapılacağına ilişkin bir hükmün bulunduğunu, oysa bu hükmün, Ukrayna’nın Dünya Ticaret Örgütü’ne giriş anlaşması ve örgütün mevzuatı ile tamamen çeliştiğini dile getirdi. Yuşçenko üçüncü olarak, yasada öngörülen bazı önlemlerin, bütçenin gelirler kısmındaki bazı maddelerle çeliştiğini dile getirdi.  

(Liga.net)