Yeni Dünya Düzeni ve BRICS

17 Temmuz 2014 Kapalı Yazar: admin

yeni-dunya-duzeni-ve-brics

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika (BRICS) liderleri dün Brezilya’da düzenlenen zirvede önemli kararlar aldılar. Bu kararlardan en önemlisi kuşkusuz 100 milyar dolar sermayeli BRICS Kalkınma Bankası kurulması ve yine 100 milyar dolarlık rezerv fonu oluşturulması.

Merkezi Şangay’da kurulacak olan banka BRICS üyelerindeki altyapı ve kalkınma projelerini fonlayacak. Üye ülkelerin kararlarda eşit söz hakkı olacak. Bu karar iki açıdan önemli.Birincisi BRICS üyeleri ile ilgili detaylar son derece çarpıcı. BRICS üyeleri, yani beş ülke, dünya nüfusunun yaklaşık % 42’sini, dünya Gayrısafi Milli Hasılası’nın % 20’sini, toplam ticaret hacminin % 17’sini oluşturuyorlar. Böylesi büyük bir gücün oluşturduğu sinerjinin üyelerin teker teker güçlerinden çok daha fazlasına ulaşacağı ortada.

BRICS’in kalkınma bankasının diğer ülkelere de açık olması son derece önemli. Zira bu da BRICS’in kuracağı kalkınma bankasını IMF ve Dünya Bankası gibi ABD’nin hegemonyası altında dünya ekonomisine yön veren kuruluşlara karşı ciddi bir rakip olarak ortaya çıkarıyor. (http://rt.com/business/173008-brics-bank-currency-pool/).

G-7 ülkelerinin Ukrayna krizi nedeniyle Rusya Federasyonu’nu dışlaması, Moskova’nın 2000’li yılların başından itibaren işaret ettiği başlıca iki dünya trendinden çok merkezli olanının giderek somutlaşacağı bir döneme geçişi hızlandıracak gibi görünmekte…

Kaynak:
http://www.21yyte.org/