Yanukoviç yeni Anayasanın Avrupa standartlarında olmasını istiyor

1 Temmuz 2013 Kapalı Yazar: tuidnews

yanukovic-yeni-anayasanin-avrupa-standartlarinda-olmasini-istiyor
Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, Ukrayna Anayasasının en yüksek Avrupa standartlarına uygun şekilde olması gerektiğini söyledi.

Yanukoviç’in Anayasa Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, “17 yıl önce, bizim devletimizin anayasası kabul edildi. Bu belge, toplumumuzun demokratik, sosyal ve hukuki ilkelere göre geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için güçlü bir çerçeve oluşturdu. İnsan hayatı ve sağlığı, şeref ve haysiyeti, dokunulmazlığı ve güvenliği en yüksek sosyal değer olarak kabul edilmekte. Anayasa, son derece değerli insani bir fikir taşıyor. Bu da hükümetin insanlar için çalıştığı fikridir.”

“Ukrayna’nın bağımsızlığı boyunca elde ettiği deneyim, Anayasanın bizim devletin modern ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini göstermektedir. Anayasa Kurulunun çalışmaları kapsamında, en yüksek Avrupa standartlarına uygun olacak bir temel yasayı geliştirmeliyiz. Değiştirilecek Anayasa için temel koşul, güncel sorunları dikkate alarak hazırlanacak yeni belgenin demokratikleşmenin sürmesine yapacağı katkı ve etkinliği olacaktır.” dedi.

Yanukoviç, yapılan ortak çalışmanın Ukrayna toplumunu birleştireceğini, modern, demokratik Avrupalı bir Ukrayna’nın temelini atacağını kaydetti.

Asibe İbadullayeva
QHA