UKRAYNA VİZESİNDE YENİ DÜZENLEME. DİKKAT!!!

13 Eylül 2011 Kapalı Yazar: admin

haber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKRAYNA VİZESİNDE YENİ DÜZENLEME. DİKKAT!!!

 

VİZE ALMA KURALLARI
(12.09.2011 tarihinden itibaren geçerlidir)

Ukrayna vizesini almak isteyen T.C. vatandaşlarının, planlanan seyahat tarihinin üç ay öncesinden erken olmamak kaydıyla, bizzat olarak ya da vekil (kanuni temsilci) aracılığıyla Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğuna aşağıda belirtilen belgeleri sunmaları gerekir:
1. Gereği gibi doldurulup imzalanmış vize formu (kimlik bilgileri yabancı uyruklu ya da uyruksuz kişinin pasaportunda kayıtlı olan kişiler birer ayrı vize formu sunmak zorundadır; yetişkin olmayan kişinin vize başvurusunda annesi, babası ya da velisinin imzasının, salahiyetsiz kişinin vize başvurusunda kanuni temsilcisinin imzasının bulunması şarttır).
2. En az 2 sayfası boş olan, istenilen vize süresinin bitiminden sonra en az 3 ay daha geçerli olan pasaport.
3. İki adet vesikalık fotoğraf (3×4 cm).
4. Vize ücretinin ödendiğine ilişkin banka dekontu.
5. Yetişkin olmayan kişinin tek başına ya da valideyninin biri veya velisiyle birlikte yurtdışına çıkması halinde diğer valideynin ya da velinin muvafakatnamesi.

Ayrıca aşağıda belirtilen belgelerden birinin ibraz edilmesi gerekir:

Süresi bir yılı aşamayan TRANSİT VİZESİ için:
а) seyahatın transit olduğunu teyit eden belge (üçüncü ülkenin vizesi (uygulanırsa), bilet v.b.);
b) karayolu aracının yük ve yolcuları transit olarak taşıyacağını teyit eden belge;
с) T.C. yetkili makamlarınca verilen uluslararası taşımacılık yetki belgesi.

Ukrayna’da 180 günde toplam en fazla 90 gün kalma hakkını veren KISA SÜRELİ VİZE için:
а) bakanlık, başka bir merkezi yürütme organı, devlet kuruluşu ya da şirketinin verdiği davet mektubu;
b) Ukrayna vatandaşıyla ya da süreli veya süresiz ikamet tezkeresi olan yabancı uyruklu ya da uyruksuz kişiyle olan akrabalığı teyit eden belge, örneğin evlenme veya doğum belgesi;
с) Yurtdışı Ukraynalı belgesi ya da yurt dışında mukim Ukraynalının dilekçesi, Ukrayna diplomatik ya da konsolosluk kuruluşunun memuru tarafından başvuru sahibiyle yapılan mülakata ilişkin rapor, yabancı ya da uyruksuz olan başvuru sahibinin etnik olarak Ukraynalı olduğunu ya da Ukrayna toprakları kökenli olduğunu teyit eden belge; yurtdışı Ukraynalıyla birlikte eşi ve çocukları giriş yaptıkları takdirde dilekçeleri ve akrabalığı teyit eden belge ibraz edilir;
d) seyahatın turizm amaçlı olduğunu teyit eden belge (turistik voucher, otel rezervasyonunun teyidi);
е) Ukrayna’daki hastanenin daveti;
f) ilgilinin ortak bir şirketin kurucusu ya da bir şirketin temsilcisi olup Ukrayna’ya kontratların uygulanmasını kontrole gittiğini teyit eden belge;
g) Yabancı ya da uyruksuz kişinin insani yardımda ya da hayır faaliyetinde bulunmak üzere giriş yapacağına ilişkin Ukrayna Bakanlar Kurulu nezdindeki İnsani Yardım Kurulunun verdiği onay belgesi;
h) diyanet işleriyle ilgili olarak Ukrayna’ya yapılan kısa süreli giriş için usulen kayıtlı bulunan dini örgütün, Kültür Bakanlığının onayını taşıyan davetiyesi;
i) Ukrayna’ya mesleki görevini yerine getirmek üzere kısa süreli giriş yapan yabancı muhabir ya da kitle iletişim aracı mensubuna vize verilmesine ilişkin kitle iletişim aracının yöneticisinin yazısı;
j) yabancı devletlerin resmi makamlarının ya da uluslararası kuruluşların yazısı;
k) T.C. yetkili makamlarınca verilen uluslararası taşımacılık yetki belgesi (nakliyeciler için).

Ukrayna’da 90 günü aşkın bir süre içinde kalmak ya da ikamet etmek üzere dokümanları düzenlemek için 45 günlük giriş hakkını veren UZUN SÜRELİ VİZE için:
а) yabancı ya da uyruksuz kişiye Devlet İstihdam Merkezi ya da görevlendirdiği Kırım Özerk Cumhuriyeti İstihdam Merkezi, il, Kiev ve Sıvastopol şehir istihdam merkezlerince verilen çalışma izninin sureti;
b) Devlet Göçmenlik İdaresinin yerel şubesi tarafından verilen göçmenlik kararının sureti;
c) Ukrayna’da mülteci statüsü verilen kişinin aile efradına vize verilmesine ilişkin Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen izin belgesi;
d) standart öğrenci davetiyesinin asıl nüshasıyla 15 Ağustos ile 15 Kasım tarihleri arasında, Ukrayna Devlet Uluslararası Öğrenim Merkezi tarafından Ukrayna Dışişleri Bakanlığına sunulan, ilgili yabancı ya da uyruksuz kişinin kaydını içeren öğrenci listesi, başka tarihlerde ise Ukrayna Eğitim, Bilim, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen vize talebi;
e) uluslararası proje çerçevesinde teknik desteği alan devlet kurum, işletme veya kuruluşu tarafından verilen davetiye;
f) usulen kayıtlı bulunan dini kuruluşta çalışmak üzere ilgili dini kuruluş tarafından verilip Kültür Bakanlığı tarafından onaylanan davetiye;
g) yabancı ülkeye ait olup usulen kayıtlı bulunan kamu kuruluşunun şubesi, kolu, temsilciliği ya da başka biriminin verdiği davetiye;
h) yabancı şirketin usulen kayıtlı bulunan temsilciliği tarafından verilip Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan davetiye;
i) yabancı bankanın usulen kayıtlı bulunan şubesi ya da temsilciliği tarafından verilip Ukrayna Milli Bankası tarafından onaylanan davetiye;
j) yabancı muhabire ya da yabancı kitle iletişim aracının mensubuna ve aile efradına ait pasaportların Ukrayna’da kayıtlı olduğuna ilişkin Ukrayna Dışişleri Bakanlığının verdiği onay belgesi;
k) Ukrayna’da EURO 2012 Futbol Kupası Finalinin organizasyonunu sağlayan makamın verdiği, seyahatın amacını teyit eden belge;
l) görevde bulunmak üzere uzun süre için Ukrayna’ya giriş yapan diplomatik misyon ve konsolosluk, uluslararası örgüt ve temsilciliklerinin çalışanlarına ve aile efradına vize verilmesine ilişkin yabancı ülkenin ilgili makamının ya da uluslararası örgütün başvurusu.

Gerek duyulduğu takdirde başvuru sahibi mülakata çağrılabilir; ayrıca yukarıda sözü geçen belgelere ek olarak başka belgelerin ibrazı istenilebilir, bu arada:

a) Ukrayna’da konaklama rezervasyonunun yapılmış ya da konaklama ücreti, yemek ücretinin ödenmiş olmasını teyit eden belgeler;
b) yabancı veya uyruksuz kişinin Ukrayna’da kalması ve Ukrayna’dan çıkış yapmasıyla ilgili bütün masrafların karşılanmasına ilişkin karşılayan tarafça verilen taahhüt mektubu;
c) yabancı veya uyruksuz kişinin, Ukrayna’da planladığı sürece kalıp menşe ülkesine  dönmesi ya da Ukrayna toprakları üzerinden transit olarak üçüncü ülkeye geçiş yapması için yeterli parası olduğunu ya da Ukrayna’da yasal bir şekilde yeterli parayı sağlayabileceğini teyit eden başka belgeler;
d) yabancı veya uyruksuz kişinin, vize süresi dolmadan önce Ukrayna’dan çıkış yapma niyetini tespit eden belgeler (bilet, hesap bakiyesini gösteren banka ekstresi, işyerinden verilen rapor, gayrimenkul sahibi olduğunu ya da akrabası olduğunu gösteren belgeler v.b.).

Vize için yatırılan ücret, başvurunun Başkonsolosluk tarafından reddedilmesi durumunda iade edilmez.

DİKKAT! Başvuranın talebine göre 3 iş günde düzenlenen vizeler ekspres ücretine tabidir.

Normal vize başvurularında evrakların inceleme süresi 15 gün kadardır. Daha ayrıntılı kontrolü gerektiği takdirde işlem 30 takvim gününe kadar uzatılabilir.

Türkiye’de Ukrayna vizesi T.C. vatandaşlarına verilir. Üçüncü ülke vatandaşının vize alabilmesi için T.C. makamlarınca verilip yürürlükte olan ikamet tezkeresini ibraz etmesi şarttır.

VİZE ÜCRETLERİ

Transit vize (‘B’ tipi) veya Kısa süreli vize (‘C’ tipi):

Tek girişli:      85 USD             /         ekspes 170 USD
Çift girişli:      130 USD           /         ekspes 260 USD
Çok girişli:      200 USD           /         ekspes 400 USD

Uzun süreli vize (‘Д’ tipi):

Tek girişli:      85 USD             /         ekspes 170 USD

VİZE FORMLARI

Zamandan tasarruf etmek için vize formlarını aşağıdaki linklerden indirip, önlü-arkalı (tek sayfa olarak) bastırıp doldurabilirsiniz:
Ukraynaca İngilizce Almanca Fransızca İspanyolca Rusça

Ayrıca, örnek almak için Türkçe formunu da indirebilirsiniz, ancak Türkçe form gayriresmi olduğu için doldurulamaz ve Başkonsolosluğumuza sunulamaz:
Türkçe

MÜRACAAT SAATLERİ:

Vize alınması için gerekli evrakların teslimi:  Pazartesi – Cuma, saat  09.15 ie 11.30 arası;
Vizeli pasaportların geri alınması:  Pazartesi – Cuma,  saat 16.00 ile 17.00 arası;
Dikkat: Vize işlemleri için randevu alma sistemi yoktur, gelenler vize bölümüne sıra ile girer.

BANKA BİLGİLERİ

HSBC Bankası Florya Şubesi hesap No: 1028513
İstanbul, Bakırköy, Florya Caddesi 68

http://www.ukrist.net/default.asp?iLang=tr&iItemId=488