Venedik Komisyonu: Kırım referandumu demokratik kurallara aykırı

25 Mart 2014 Kapalı Yazar: admin

venedik-komisyonu-kirim-referandumu-demokratik-kurallara-aykiri
Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu, Kırım Özerk Cumhuriyeti’nin Rusya Federasyonu’na bağlanması veya 1992 Anayasası’nın yeniden kabul edilmesi yönünde 16 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen referandumla ilgili Raporu 21-22 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleşen 98. Genel Kurulunda görüştü.

Macaristan’dan Peter Paczolay, Polonya’dan Hanna Suchoska, Bulgaristan’dan Evgeni Tançev ve Finlandiya’dan Kaarlo Tuori tarafından hazırlanan görüş tasarısı Genel Kurul’da görüşülerek açıklandı.

Raporun sonuç kısmına göre, Kırım’da gerçekleştirilen referandumun üniter bir devlet olan Ukrayna Anayasası’nın 1, 2, 73 ve 157. maddelerine aykırı olduğu ve bu konuda ancak tavsiye niteliğinde bir referandum yapılmasının mümkün olduğu ifade edildi. Yine, Raporun sonuç kısmında, bir bölgenin statüsünün değiştirilmesi amacını taşıyan herhangi bir referandumun tüm taraflarca yapılacak görüşmelerden sonra yapılabileceği ancak bunun kesinlikle gerçekleşmediği ve Kırım’da gerçekleştirilen referandumun Avrupa’nın demokratik standartlarına açıkça aykırı bir şekilde yapıldığının altı çizildi.

QHA