Uzmanlar: “Refah Azalmaya, İşsizlik Artmaya Devam Ediyor”

7 Aralık 2008 Kapalı Yazar: admin

Gazeteye açıklamada bulunan, Ukrayna’nın önde gelen araştırma
kuruluşlarından Razumkov’un uzmanlarından Lyudmila Şangina, halkın zorunlu
harcamalara ayırmak zorunda olduğu paranın toplam aylık bütçesi içindeki payının
giderek arttığına dikkat çekiyor. Uzmanın belirttiğine göre, Kievli ortalama bir
ailenin konut gideri, beslenme, ulaşım, cep telefonu ücreti, çocuğun okul yada
anaokul masrafları gibi asgari zorunlu masraflarının Ağustos ayında 1670 hrivna
olmasına karşılık, bu rakam Kasım ayında 1775 hrivnaya çıkmış durumda; Ocak
ayında ise, 2255 hrivnaya çıkması bekleniyor. Sözkonusu zorunlu harcamaların bir
ailenin aylık bütçesindeki payının Ağustos ayında yüzde 31 olmasına karşılık, bu
oran, Kasım ayında, yüzde 35’e yükselmiş durumda. Uzman ayrıca, ülkede henüz
resmi işten çıkarmaların çok fazla olmamasına karşılık, zorunlu tatile
göndermelerin yaygın bir uygulama olduğunu ve firmaların, çalışanlarını zorunu
ücretsiz tatile gönderdiklerini ve böylelikle birkaç aylık ödemeyi
yapmadıklarını söylüyor.

Ukrayna Bilimler Akademisi uzmanlarından Valeriy Zayets de,
krizin henüz bütün gücüyle kendisini hissettirmediğini, ülkede gene olarak
üretimin yüzde 20-30 civarında azalması ve geniş kitlelerin maaş yerine işsizlik
tazminatı almaya başlamaları durumunda gerçek anlamda bir krizden
bahsedileceğini dile getiriyor. 

Diğer taraftan, Ukrayna Bilimler Akademisi’nden Ella Libarova,
ailelerin öncelikle toplu konut giderlerini ödemeyi bırakacaklarını, zira
dükkanlarda para vermeden mal almaya kimseyi ikna edemeyeceklerini, fakat
hizmeti ödemeyi reddedebileceklerini söylüyor. Uzmanın belirttiğine göre,  kıriz
öncelikli olarak hizmet sektöründe, özellikle de sigortacılık, emeklilik fonları
ve turizm sektöründe hissedilecek.

Yapılan bir kamuoyu araştırması, halkın yüzde 82’sinin, krizin
etkilerini hissettiğini ortaya koyuyor.

 

(Korrespondent.net)