Üretimde Dünya Sekizincisi Olan Ukrayna’da Özet Rakamlarla Soya ve Ürünleri, Ali Bulut

1 Haziran 2015 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin
17 Oct 2000 --- A mature open soybean pod resting on a bed of mature harvested soybeans. --- Image by © Corbis

17 Oct 2000 — A mature open soybean pod resting on a bed of mature harvested soybeans. — Image by © Corbis

Tahıl ürünleri ve ayçiçek yağı üretiminde dünyanın ilk sıralarında yer alan Ukrayna soya üretiminde de artık dünyanın sekizinci sırasında yer alıyor.

1999 yılında sadece 45 bin ton olan soya üretimi özellikle son on yılda hızlı artmış ve 2014 sezonunda onbeş yıl öncesine göre 90 kat artarak 4 milyon tona yaklaşmıştır (3,9 MT).  Bugün, ABD, Brezilya, Arjantin, Çin, Hindistan, Paraguay ve Kanada’nın ardından dünyada sekizinci sıraya yükselmiştir.  2015/16 sezonunda ise rekoltenin 3,6 milyon ton civarında olacağı tahmin ediliyor.

3-soya-471762soya-47175Soya üretimindeki bu artışın en önemli etkeni olarak dünyada yem sektöründe soya ve yan ürünlerinin öneminin ve talebin artması gösterilmektedir ki hale hazırda dünyada üretilen soyanın %75’i yem sektöründe kullanılmaktadır.

Tahıl ürünleri arasında tonaj itibari ile Ukrayna’nın en önemli ihraç kalemleri olan mısır, buğday ve kolzanın arasına nispeten yeni bir ürün olarak giren soya ihracat geliri olarak soya, mısır, buğday, arpa ve kolzadan sonra beşinci sırada yer almaktadır. 2014 yılında ihraç edilen 1,6 milyon ton soyadan 705 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Türkiye, İtalya ve Mısır Ukrayna soyasının uluslararası piyasada en önemli alıcılarıdır.

Dünya’da 75 ülkede, 96 milyon hektar arazide soya tarımı yapılmaktadır ve toplam rekolte 290 milyon tondur.

1soya-47174Ukrayna’daki ilk soya istatistik rakamı 1920 yılındaki ortalama verimin 0,8 t/ha olduğudur. 1990 yılında tohumların bölgeye adaptasyon çalışmaları ile verimde büyük artışlar sağlandı. Ukrayna’da hızla ilerleme kaydeden soya üretimi bugün ise 3,9 milyon tona ulaştı.

2003 yılında Ukrayna’da 1400 soya yetiştiricisi bulunurken 2015 yılında bu sayı 6000’e yükselmiştir. Ülkede 109 patentli tohum çeşidi bulunmaktadır. Ekilen soya tohumlarının %50’sinin GDO’lu olduğu ve bu oranın her yıl arttığıda biliniyor.

2011 yılında 1,1 milyon hektarda soya tarımı yapılırken bugün bu rakam 2 milyon hektara ulaşmıştır.

soyauretimResmi rakamlara göre son üç yılın ortalama verimi 1,78 t/ha olurken, artan teknoloji ve normal hava şartları ile bu yıl verimin 2 t/ha’a ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde soya tarımına uygun arazi miktarının 4 milyon hektar olduğu ve 2 t/ha ortalama verim ile soya üretim potansiyelinin 8 milyon ton olacağı hesaplanıyor.

Soya işleme tesislerinin kapasitesi 2010 yılında 370 bin ton iken geçen zaman içerisinde 2015’de kapasite 1,1 milyon tona yükseldi. İşlenen soyadan bu yıl 200 bin ton soya yağı ve 800 bin ton küspe elde edilecek. Bu yıl ihraç edilen soya küspesi miktarının 300 bin ton olması beklenirken 2011 sezonunda ihracat 6 bin ton idi. Aynı dönemdeki soya yağı ihracatı ise 3 kat artarak 170 bine ulaştı.

Picture22011 yılında 1,1 milyon ton soya ihraç edilirken 2015/16 sezonunda ihracatın 2 milyon ton olacağı tahmin ediliyor.

Yem sektöründe soya ve ürünlerinin yerinin artması ve Ukrayna’da lojistik sorununun çözülmesi ile ülkede soya, soya yağı ve küspesi üretiminin önümüzdeki yıllarda dahada artacağını ve sektörün gelişeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

10873_ 2

http://bulutali.com/