Ulusal Petrol Stok Ajansı Kuruluyor

10 Aralık 2006 Kapalı Yazar: admin

Image

Ulusal Petrol Stok Ajansı’nın kurulmasına ilişkin kanun taslağı çalışmalarında son aşamaya gelindiği bildirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın hazırladığı taslağa göre, Ulusal Petrol Ajansı, petrol piyasasında arz güvenliğini temin edecek, ulusal petrol stok sisteminin daha etkin işlemesini, kamu ve özel sektörün elindeki mevcut petrol stoklarını birleştirilmesini sağlayacak. Bununla birlikte kamunun yanı sıra özel sektörün elindeki mevcut petrol stoku, kurulacak Ulusal Stok Ajansı’na devredilerek ‘kamu malı’ sayılacak.

Maliyet düşecek
Böylelikle mevzuat gereği zorunlu 90 günlük petrol stoku, stok ajansı vasıtasıyla tutulurken, özel sektörün ayrıca yaratacağı kapasiteyle birlikte daha yüksek stoka ulaşılmış olacak. Uygulamayla özel sektörün stok maliyeti de düşecek.
Bakanlığın 2007 programında da yer alan Ulusal Stok Ajansı’nın kurulmasıyla Ulusal Stok Komisyonu, Stok Ajansı olarak yeni bir kurumsal yapıya kavuşturulacak. Taslağın önümüzdeki günlerde tamamlanarak, özel sektörün görüşüne açılması bekleniyor.
Milliyet/AA