Ukrsibbank’ın Ocak Ayı Ukrayna Raporu

14 Şubat 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

OCAK AYI SİYASİ GELİŞMELERİ

 

Yeni yılda Ortodoksların eski takvime göre Noeli  kutlamasını muteakip siyasi arenada 2007 yılının daha farklı olacağına dair bazı gelişmeler gözlenmiştir. Yulia Timaşenko’nun “Turuncu Devrim”in simgesi sayılabilecek ünlü sac modelini 2007 yılında terketmesi sadece magazin basınına konu olabilecek bir olay olarak görülebilecekken, Parlamento’da bir dizi kanuna ilişkin olarak Yanukovic ile birlikte hareket etmesi aslında siyasi olarak da tavır değişikliğine gittiğinin habercisi olmuştur.

Bilindiği üzere, 12 Ocak 2006 tarihinde Devlet Başkanı Yuşenko’nun tam dokuz kez veto ettiği “Bakanlar kurulu hakkındaki kanun tasarısı” muhalefetteki ‘Timoşenko Bloğu’nun da desteğiyle 366 oyla kabul edilmiştir. (Devlet Başkanı’nın vetosunun ardından ancak 300 oyla kanun maddesi geçirilebilmektedir)

Yeni yasanın en önemli tarafı Devlet Başkanı’nın yürütme üzerindeki gücünün hissedilir bir biçimde azaltılmasıdır. Yasaya göre Devlet Başkanı’nın, kontenjanından seçmesi gereken İçisleri, Dışişleri ve Savunma Bakanları’nı 15 gün içinde kabineye seçmemesi durumunda Başbakan bu yetkiyi kullanabilecektir. Bu yetki Devlet Başkanı’nın Parlamentoyu feshetmesine yolaçabilecek olan bir dizi prosedürün tamamen önüne geçmektedir. Zira geçen hükümetin istifasinin ardından 60 günde yeni kabine kurulamadığı için Parlamento fesholmuştur.

Yasanın diğer bir ilginç yanı, Hükümet Başkanı’nın kararnamelerini uygulama tasarrufunu ilgili bakanlıklara bırakmasıdır. Yani ilgili bakanlık Devlet Başkanı’nın yayınladığı karanameyi beğenmezse uygulamama yetkisine sahip olacaktır. Aslında bu fiilen Devlet Başkanı’nın kararname yayımlama yetkisinin de kısıtlanması anlamına gelmektedir. Öte yandan, bundan sonra Hükümet programının Devlet Başkanı’nın yerine Parlamento’nun onayıyla kabul edileceği hükmü de bu konuda artık Devlet Başkanı’nın veto yetkisinin kalmadığı şeklinde yorumlanabilir. Yani, Hükümet’in programını Devlet Başkanı’yla müzakere etme zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

Başbakan Yanukoviç de bu kanundaki desteği karşılığında Timoşenko’ya muhalefetteki ve  Kyiv Şehir Meclisi’ndeki gücünü sağlamlaştiracak yasa konusunda destek vermiştir. Muhalefet ve iktidar arasında başlayan bu dayanışmanın ileride de devam edeceği görülmektedir. Bu konuda Yuşenko’nun atacağı adımlar ülkenin kısa vadedeki politik riskinin yönünü belirleyici bir etken olacaktir. Nitekim, Devlet Başkanı, parlamentonun kararına rağmen yasayı imzalamamış, Parlamento Başkanı’nın imzalamasından sonra imzalama yetkisinin bulunmadığını öne sürerek konuyu mahkemeye taşımıştır. 

 

OCAK AYI EKONOMİK GELİŞMELERİ

2007 yılının ilk ayında geleneksel hale geldiği üzere biz de geçen yılın gelişmelerine ve bu yıla ilişkin öngörülerimize yer verecegiz. Ukrayna ekonomisi hakkında 2006 yılına ilişkin ilk beklentiler GDP’nin %2 ila %3 büyüyeceği şeklindeydi ancak yılsonunda GDP tüm beklentileri aşarak %7 olarak sonuçlanmıştır. Bunun arkasında yatan faktorleri özetleyecek olursak;

2006 yılındaki politik istikrarsızlığın işletmelerin performanslarına yansımaması, iç tüketimin kisi başına milli gelirdeki artış ve banka kredileriyle pompalanması, Ukrayna’nin en önemli 2 ihraç kalemi olan petrokimya ve çelik fiyatlarının nispeten yüksek seyretmesi olarak belirtebiliriz. Esasında buradan çıkarabileceğimiz en önemli sonuç ekonomik göstergelerin iyi ya da kötü çıkmasının Ukrayna ekonomisinin ısınması/soğuması gibi etkenlerden ziyade yurtdışındaki ekonomik konjonktore bağlı endüstriyel üretim ve yapısal sorunlarla ilişkili olmasıdır.

 

 

 

2006 yılına ilişkin bir diğer önemli gelişme ise GDP’deki(%7) artışın endüstriyel artiştan(%6.2) fazla çıkmasıdır. Bunun anlamı, ekonominin ağırlık noktasının endustriyel sektorlerden hizmet sektörüne kaymasıdır. 2007 yılında inşaat ve servis sektörü ekonominin yükselen değeri olacaktır.

 

2007’de GDP’nin bir parça düşmesini bekleyebiliriz. Bu konudaki beklentimiz %5.5 seviyeleridir. Zira, 2006 yılında ekonomiyi tetikleyen ve %25 artan tüketici kredileri gaz fiyatlarındaki artışa duyarlı işletmelerin maliyet artışı, dış ticaret dengesinin dünya çelik ve petrokimya fiyatlarına aşırı bağımlı olması, hanehalkı ve kamu hizmetlerine yapılan zammın etkileri nedeniyle biraz hız kesecek gibi gözükmektedir.

 

Editor: Ali Şener;

Head of Turkish Business Desk

Corporate Banking Department Ukrsibbank BNP Paribas Group

2/12, Andriyivska Str.; 04070 Kyiv; Ukraine

Tel.: +380 44  585 01 46 Fax: +380 44 537 50 57

Mobile: +38 067 246 38 96  email: [email protected]

 

Bu dokümandaki bilgiler sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ukrsibbank önceden bilgi vermeksizin değistirme hakkına sahiptir. Ayrıca verilen bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği hususunda da herhangi bir garanti vermemektedir. Bu bilgilere dayanarak yapılacak bir yatırım konusunda Ukrsibbank herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.