Ukrayna’nın Yarısı On Yıl Sonra Protestan Olacak

10 Haziran 2008 Kapalı Yazar: admin

Kolodnıy, Lvov'da düzenlenen "Ukrayna'da Dinin Tarihi" Uluslararası Sempozyomunda yaptığı konuşmada, Ukrayna'da yerel kiliselerin kendi aralarında sert bir mücadele içinde olduklarını, oysa Batılı Protestan kiliselerine bağlı cemaatlerin büyük bir hızla arttığını söyledi. Sovyetler Birliği'inn dağılmasından sonra bölgede açıktan etkinlik göstermeye başlayan Protestan kiliselerine bağlı cemaatlerin Ukrayna'daki toplam cemaat sayısının dörtte birine ulaştığını belirten Kolodnıy, on yıl içinde Protestan cemaatlerin, tüm Ukrayna'daki cemaatlerin yarısını oluşturur hale geleceğini ileri sürdü. Kolodnıy'ın açıklamalarına göre, mezhep değiştirme durumları kırsal kesimde ender görülmesine karşılık, kentsel bölgelerde ve özellikle Doğu ve Orta Ukrayna şehirlerinde çok sık rastlanan bir durum.

 Belarus, Moldova ve Rusya gibi Doğu Avrupa ülkeleri, protestan misyonerlerin çalışmalarını "kökü dışarıda etkinlikler" olarak gördükleri ve devlet güvenliğine aykırı bir unsur olarak algıladıkları için, kendi ülkelerindeki yerel kiliseleri (Ortodoks kiliseleri) destekleme yoluna gittiler. Ukrayna'da ise dört ayrı kilisenin kendisini "Ukraynalıların tarihi kilisesi" olarak görmesi ve devletin farklı kanatlarının farklı kiliselerle irtibat halinde olması, din konusunu Ukrayna'da daha karmaşık hale getirirken, yerel kiliseler, devletin kendilerini desteklememesinden şikayet ediyorlar. Öte yandan, yukarıda belirttiğimiz komşı ülkelerde, özellikle Rusya'da kilisenin devlet içinde devlet haline geldiğini burada belirtelim. 

(Kommentarii Dergisi – TUİD Editör)