Ukraynalıların ahlaki değerlere bakışı: Halk en çok nelerden şikayetçi?

27 Aralık 2010 Kapalı Yazar: admin
halkbayrak44Gorşenin Enstütüsü adlı kuruluş, Ukraynalıların ahlaki değerlere bakışını araştırdığı anketini yineledi.

Ankete katılanların çoğunluğu (yüzde 60,2’si) Ukrayna toplumunda bugün ahlak düzeyinin çok düşük olduğunu savundu. Tersini savunanların oranı yalnızca yüzde 2,1. Geçen yılbaşı öncesi yapılan ankete bu oranlar sırasıyla yüzde 60 ve yüzde 2,1 olarak yansımıştı. 

“Toplumda ahlaki değerler açısından en çok nelerden şikayetçisiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle sıralanıyor:

Uyuşturucu kullanımı: yüzde 98,5
Eşcinsellik: yüzde 72
Fahişelik: yüzde 85,1
Kürtaj: yüzde 74,9
İntiharlar: yüzde 92,9
Boşanmalar: yüzde 65,9
Eşlerin birbirini aldatması: yüzde 79,7

(kipu.org.ua)