Ukrayna’dan Günün Resmi/Grafiği – Ukrayna Bir Tarım Ülkesi midir ? Ali bulut

28 Şubat 2015 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

Ukrayna bir tarım ülkesi olarak bilinir. Acaba bu ne kadar doğrudur?

Tarıma müsait toprak miktarı olarak iddialı olan Ukrayna bu topraklardan elde ettiği verim konusunda bilinenin aksine hiçte iddialı değildir. Avrupa Birliği ülkeleri ile mukayese edildiğinde mevcut verimini rahatlıkla iki katına çıkarabilecek potansiyele sahip. Toprak kalitesini ve coğrafi uygunluğuda göz önüne alırsak Ukrayna’nın AB ülkelerini geçmemesi söz dahi olamaz.

Peki, sorun nedir ? Teknolojik yetersizlik, bankacılık ve finansman imkanlarının sınırlı oluşu, siyasi istikrarsızlık, modern tarımı yeteri kadar bilmeyen yetişmiş personel eksikliği, lojistik altyapı eksikliği, yabancı yatırımcının güven eksikliği, vs…

Geçtiğimiz 10 yıl içeresinde yıllık rekoltesini ikiye katlayan ve 60 milyon tonu geçen Ukrayna’nın önümüzdeki 10 yıl içerisinde 100 milyon tonu geçmemesi için hiçbir sebep bulunmamakta. Yeterki bölgedeki siyasi kargaşa ortamı sonlansın.

Aşağıdaki grafikte farklı coğrafyadaki ülkeler ile Ukrayna’nın üç önemli tarım ürünün 2010-2014 yılları arasındaki ortalama verim oranları mukayese edilmiştir.

verim1