Ukrayna’daki Ahıska Türklerinin Ekonomik Kalkınmaları Konulu Sohbet Toplantılarının İlki Herson’da Yapıldı, Ali Bulut

12 Mayıs 2015 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

11138177_897969883630935_5437671418886094493_n

Ukrayna’daki ekonomik ve siyasi kriz ortamından olumsuz etkilenen Ahıskalı soydaşlarımızın ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak amacı ile Herson’da bilgilendirici ve bilgi alışverişi içerikli bir sohbet toplantısı düzenlendi.

Katılımcılarını ağırlıklı olarak Herson’daki Ahıska Türklerinin oluşturduğu toplantıya çevre il ve ilçelerden Azeri, Tatar, Özbek, Kürt ve Dağıstanlı soydaşlarımız, kardeşlerimizde katıldı.

Toplantıya katılımın yüksek olması ve proje başlangıcında işbirliğinin, dayanışmanın daha sağlam temellere oturması amacı ile Herson mescidinde ve Kazım Hocanın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Vatan Cemiyeti temsilcisi Zahaddin Aslanov, Ahıska Türkleri aksakallarından Feyzul Askarov, Faig Mamahov, Ukrayna’daki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını temsilen TUİD (Türk Ukrayna İşadamları Derneği) yönetim kurulu üyesi ve Herson temsilcisi Ali Bulut ve diğer kanaat önderler söz aldı.

20150413_151403_resizedKonuşmacılar bölgelerindeki ticari potansiyelden yeteri kadar pay alamadıklarını, finansman sıkıntısı, ticarette güven eksikliği çekildiğini vurgularken muhtemel projeler hakkında da söz aldılar.

Kazım Hoca, okumuş Ahıska Türkü gençlerinin iş bulamadıklarını ve ancak köylerinde tarım ile uğraştıklarını vurgularken toplumlarının ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücüne dikkat çekti. Diplomalı bu gençlerin mesleklerine bir an önce kazandırılmaları için acil bir çalışmanın yapılmasının önemini vurguladı. Türk ve müslüman toplumunun aralarındaki dayanışma, birlik ve beraberliğin önemini belirttikten sonra bölgenin manevi kanaat önderi olarak üzerine düşeni yapacağını söyledi.

11060321_897970596964197_6223951685809841639_nTUİD Herson temsilcisi Ali Bulut konuşmasının başında T.C. Odesa Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Çetin Yılmaz’ın katılımcılara yolladığı mesajı okudu. Mesajında Ahıskalı soydaşlarımızın Türkiye ile olan ticari konulardaki sıkıntı, öneri, dilek ve taleplerini ataşeliklerine iletebileceklerini söyleyen Çetin Yılmaz bu etkinliğin tüm katılımcılar için verimli geçmesini dileyerek selam ve saygılarını iletti.

Ali Bulut daha sonra kendi düşüncelerini ve izlenimlerini katılımcılarla paylaştı. Türk işadamlarının Türkçe bilen kalifiye eleman özellikle muhasebe, pazarlama ve hukuk danışmanlığı konularında sıkıntı çektiğini ancak diğer taraftan da diplomalı Ahıskalı gençlerinin iş bulamadığına dikkat çekerek bu durumun aradaki dialog20150413_151418_resizedeksikliğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Ağırlıklı olarak tarım ile iştigal eden Ahıskalı soydaşlarımızın yıl boyu büyük emek harcayarak, risk alarak yetiştirdikleri mahsullerini tarlalarında çok ucuz fiyata sattıklarını ancak aracıların malı 50 km ötede %300 kar ile pazarladıklarını belirterek kooperatif benzeri bir yapılaşmanın hem bilinçli tarımı getireceğini ve sonrasında da pazarlama ve satışta çiftçiye kolaylık ve yüksek kar marjı sağlayacağını söyledi. Türkiye’den çok fazla sayıda yatırımcının tarım başta olmak üzere bu bölgeye ilgi duyduğunu ancak güvenilir işortağı ve hukuki zemin bulamadığına dikkat çeken Bulut, bölgedeki Ahıska Türkü soydaşlarımızın bu konulara dikkat ederek mevcut ticari potansiyellerini Türkiye’den davet edecekleri yatırımcılar ile beraber hayata geçirebileceklerini söyledi. Ahıskalı esnafın artık mümkün olduğu kadar kayıtlı ekonomi kuralları dahilinde ticari faaliyetlerini devam ettirmelerinin menfaatlerine olacağını ve gelecek yabancı yatırımcı için daha güvenilir bir ticari ortam oluşturacağına dikkat çekti. TUİD 20150413_151344_resizedolarak ana amaçlarından birinin Ukrayna’lı işadamları ile Türk işadamlarının tanışmasına ve işbirliği yapmasına uygun zemin hazırlamak olduğunu söyleyen Ali Bulut bu kapsamda bölgedeki Ahıska Türklerinin ortak dil olan Türkçenin avantajını kullanarak öne çıkabileceklerini belirtti. Türkiye’nin küçük esnafın kalkınması projelerinde oldukça deneyimli olduğunu ve iki ülke devletleri arasındaki anlaşmalarda bu deneyimin paylaşılmasına yönelik işbirliği yapılmasının gerekliliğini vurguladı. TUİD Herson şubesi olarak Ahıskalı soydaşlarımızın Türkiye’de ihtiyaç duyacakları iş kontaktları veya ticari sorularında rahatlıkla kendileri ile temasa geçebileceklerini ve yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyacaklarını hatırlatarak sözlerini tamamladı.

Katılımcılar daha sonra sırası ile söz alarak düşüncelerini, sıkıntılarını, önerilerini paylaştılar. Bu ve benzeri toplantıların faydalı olduğu ortak kanaati neticesinde bir sonraki toplantının ön çalışmalarını yapmak üzere hazırlık kurulunun seçimi ile toplantı sona erdi.

20150413_151411_resized

11088348_897972523630671_5638767139174981952_n11159506_897971250297465_3119836626718833911_n20150413_142830_resized20150413_151424_resized20150413_151357_resized10644945_897971940297396_5147975890641669045_n

http://bulutali.com/