Ukrayna’da yolsuzluğun en çok görüldüğü alanlar

3 Ağustos 2016 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

15ff828b5b0cadad6f0fbbeb276fcdce

Yolsuzlukla mücadelenin son yıllarda gündemden düşmediği Ukrayna’da son bir yıl içinde Ukraynalıların yüzde 41’inin farklı yolsuzluk tezahürleri ile karşı karşıya kaldığı ifade ediliyor.

TNS Ukrayna şirketi tarafından yapılan bir anket araştırmasına göre yolsuzluğun en sık rastlandığı alanların sağlık (yüzde 61), eğitim (yüzde 34), kolluk kuvvetleri (yüzde 24), düzenleyici organlar (yüzde 19) ve yerel yönetim organları (yüzde 18) olduğunu gösterdi.

Ukrayna’da yolsuzluğun bu kadar yaygın olmasının sebepleri ile ilgili soruya anket katılımcılarının yüzde 59’u yolsuzluk yapanların cezasız kalması, yüzde 44’ü üst yönetimdeki yolsuzluğu, yüzde 42’si etkili kontrol mekanizmalarının olmamasını öne sürerken, yüzde 36’sı gelenekselleştiğini ve yüzde 24’ü ise düşük maaşlara bağlı olduğunu ifade etti.

Ukraynalıların yüzde 49’u son bir yıl içinde yolsuzlukla ilgili durumun değişmediğini de belirtti.

Röportaj yöntemiyle yapılan söz konusu ankete Rus işgali altında bulunan Kırım hariç Ukrayna’nın tüm bölgelerinden 18 yaş üstü 2 bin kişi katıldı.

QHA