Ukrayna’da Türk dizilerini en çok kadınlar izliyor: “Türkiye’ye bakışımı etkiliyor”

6 Aralık 2017 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

UkraynaHayat.Com’un girişimiyle, Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nin (TUİD) sponsorluğunda, Rating Group kamuoyu araştırmaları merkezi tarafından yapılan ankete göre, Ukrayna halkının yüzde 56’sı Türk dizilerini izlemiyor.

Türk dizilerini izlediğini belirten yüzde 39’luk kesimin yüzde 70’i, dizilerin Türkiye hakkındaki düşüncelerini olumlu yönde, yüzde 5’i olumsuz yönde etkilediğini, yüzde 14’ü hiçbir etkide bulunmadığını söyledi.

Ukrayna’da kadınların Türk dizilerine daha fazla ilgi gösterdiği de anket sonuçlarına yansıdı. Ukraynalı kadınların yüzde 43’ü, erkeklerin yüzde 15’i Türk dizilerinin Türkiye hakkındaki düşüncelerini olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Türk dizilerini hiç izlemeyenlerin oranı kadınlarda yüzde 43, erkeklerde yüzde 72.

51 yaşın üzerindeki Ukraynalılar da Türk dizilerine daha fazla ilgi gösteriyor. Bu yaş grubunda Türk dizilerini izlemeyenlerin oranı yüzde 50 iken, 36-50 yaş grubunda yüzde 60, 18-35 yaş grubunda yüzde 61.

 

ukraynahayat.com