Ukrayna’da Türk Dili ve Kültürü Eğitimi Veren Kurumlara Destek Veriyoruz

18 Mayıs 2006 Kapalı Yazar: admin

TUID'in, 'Ukrayna'da Türk Dili ve Kültürü Eğitimi Veren Kurumlara Destek Veriyoruz' projesi devam ediyor.

Derneğimizin Başkan Yardımcısı Haldun Demirok'un sorumluluğunda yürütülen projede önemli bir etap daha, 18 Mayıs, 2006 Perşembe günü geçildi.

Okulun müdür ve öğretmenlerinin talepleri doğrultusunda temin edilen Türkçe ders kitapları, 'Taras şevçenko Üniversitesi Filoloji Ensitüsü' bünyesindeki 'Türk Enformasyon ve Araştırma Merkezi' ne teslim edildi.
Fotoğrafta Türk Merkezinin Genel Müdürü Doç. Dr. Volodimir Pidvoyniv ve Öğretim Görevlisi Katerina Teleshun, Haldun Demirok ile beraber görülmektedir.

Teslim edilen kitaplar, Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından yayınlanmış, 'HıTıT – Yabancılar ıçin Türkçe' serisidir. HıTıT serisinin her üç seviyesinden ikişer kitaplık 25 takım halinde 150 cilt kitap ve her takıma ait altışar adet ses kaseti teslim edilmiştir.

Böylece beş yıllık okulun, Türkçe dersi okutulan ilk üç sınıfındaki tüm öğrencilerin temel ders kitabı ihtiyacı, TUID tarafından karşılanmış olmaktadır. Kitaplar ders yılı bitiminde öğrencilerden geriye alınıp, ertesi yıl aynı sınıfa başlayan yeni öğrencilere dağıtılarak kullanıldığı için, kitapların fiziki ömürlerinin sonuna kadar yeniden kitap almamız gerekmiyecektir.

Türk Enformasyon ve Araştırma Merkezi'nin kitaplığını, ders kitaplarının yanında, öğrencilerin ilgisini çekecek çağdaş Türk yazarlarının eserleri ve
aylık dergilerle zenginleştirmeye devam ediyoruz.

Moda'dan sanata, mimarlık ve dekorasyondan tarihe kadar değişik konulu Türk dergileri, öğrenciler tarafından büyük bir ilgi görmektedir.

Önümüzdeki haftadan itibaren, Türk filimleri ve Türkçe dublajlı film DVD'leri temin edilmeye başlanacaktır. Kısa bir süre önce bir adet DVD oynatıcı ve bir adet kaset çalar da Türk Merkezine teslim edilmiştir. Bu çalışmalar, TUID kaynaklarına başvurulmadan, 'Podil Plaza' tarafından finanse edilmektedir.

TUID olarak, yüksek öğrenimde Türk Dili ve Kültürünü seçmiş olan Ukrayna'lı gençlerin; ülkemizin Ukrayna'daki doğal kültür elçileri olduklarına inanıyor, aldıkları eğitimin kalitesini yükseltmeye katkıda bulunmayı görev sayıyoruz.

Bu vizyonla, aynı çalışma, imkanlar nisbetinde, önce Kiev'deki, daha sonra da Ukrayna'nın diğer şehirlerindeki Türk Filolojisi Fakültelerini kapsayacak şekilde genişletilerek uygulanacaktır.