Ukrayna Trafiğinde Bilinmesi Gereken Hususlar

16 Ağustos 2008 Kapalı Yazar: admin

   1)     Ehliyete El Koyma, Hangi Durumlarda Sözkonusu Olur?       Ukrayna’nın İdari İhlaller Yasası’nın 317. maddesine göre, ehliyete el koyma durumu, mahkemenin bu             yönde karar vermesi durumunda sözkonusu olur.    Ehliyete el koyma durumu ayrıca, evrakta sahtecilik durumunda (bunun bilirkişi heyeti tarafından onaylanması gerekir) geçerli olur. Bu durumda, cezai sorumluluk devreye girer ve Ukrayna Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.   2)Ukrayna Trafik İdaresi’nin yeni kararları ve değişiklikler hakkında nerede bilgi edinebiliriz? Bu konudaki değişiklikler,  WWW.SAI.gov.ua adresinde yayımlanmaktadır. Buradan takip ederek öğrenebiliriz.   3)     Radarların bulunduğu yerleri nereden öğrenebiliriz? Bu konuda,  «Факты и комментарии», gazetesinin son sayfasında,  ГАИ Києва başlıklı bölüme bakarak bilgi edinebiliriz.   4)    Yabancılar (bizim örneğimizde Türkler), Ukrayna’da bulundukları dönemde, Türk ehliyetini kullanma hakkına sahip midir? Bunun ne tür sınırlamaları vardır?        Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 08.05.1993 tarih ve 340 sayılı kararnamesinin 32. maddesi gereğince, sürücünün Uluslararası Trafik Anlaşması’na uygun olan (sözkonusu   anlaşmanın 68. maddesi, Türk vatandaşlarının ehliyetinin Uluslararası Anlaşma’ya uygun olduğunu belirtmektedir) ehliyeti, Ukrayna’da sadece, turistik gezilerde, Ukrayna topraklarından transit  geçişlerde ve Ukrayna topraklarında 1 yıla kadarki iş gezilerinde geçerli olmaktadır.     Yabancı ülke vatandaşının Ukrayna’da sürekli olarak ikamet etmesi halinde ise, o kişinin ehliyeti, tıbbi muayeneden geçtikten sonra (Kararname’nin 27. ve 29. maddeleri), genel zeminlerde, değişime tabi olmaktadır.                              5)Trafik Polisleri Tarafından Araca El Konmasını Gerektirecek Nedenler Nelerdir?   . . .            Trafik polisleri, şu şartlarda araca el koyma hakkına sahiptir:            Aracın alkollü kullanılması durumunda; Sürücünün, tıbbi muayeneden geçmeyi reddetmesi durumunda; Ulaşım aracındaki ekipman sayısının, teknik belgedeki kayıtlarla uyuşmaması durumunda;   Tahkikat ve suçlarla mücadelenin gerektirdiği durumlarda; Teknik belgedeki kayıtların sahte olduğunun bilirkişi heyetinin kararı ile ortaya çıkması durumunda; Sürücünün sözkonusu taşıtı kullanma hakkına sahip olmaması durumunda; Sürücü ehliyetinin olmaması durumunda.         6)     Ukrayna Trafik İdaresine 24 Saat Boyunca Ulaşabileceğimiz, Acil Telefon Nedir?          483 -70 -64 (24 saat)   7)     Trafik Polislerinin Alkol Muayenesinde Balon Üfletme Yetkisi Var mıdır?   Hayır. Bu uygulama, artık yasadışı sayılıyor. Ukrayna’nın bazı bölgelerinde bu uygulamaya başvuran trafik polisleri var, fakat bunların yaptığı, yasadışı sayılıyor. Geçen sene Harkov’da bu uygulamaya karşı mahkemeye başvuran bir kişi, davayı kazandı.   8)     Sürücü, arabayı belli bir hızda kullandığını söylüyor. Polis ise, onun başka bir hızda gittiğini söylüyor.  Bu durumda kim neye göre haklı sayılıyor?    Ukrayna’da, trafik polisi, devletin bir parçası olarak kabul edildiğinden, onun söylediğine öncelik tanınır. Fakat kişi, tutanak tutulması sırasında bu itirazını tutanağa geçirir ve sonra mahkemede bunu ileri sürerse, o zaman, sürücünün söylediğinin kabul edilmesi şansı doğar.   9)     Yabancı Uyrukluların, Ukrayna’ya Getirdikleri Araçların Ukrayna’da Kaydının Yapılması Zorunluluğu Var mıdır?   Ukrayna’ya 2 aydan daha az bir süre için gelmiş olanların, araçlarını kaydettirme zorunluluğu yoktur. 2 aydan daha fazla süre Ukrayna’da kalan olan kişiler, araçlarını kaydettirirler. Kayıt süresi, 1 yıldır. Fakat Ukrayna’da sürekli oturum iznine sahip olan kişilerin araçları, sürekli olarak kayıt edilir. Araç kayıt işlemlerinde, kişilerin pasaportlarında Ukrayna’ya kaydolma süresi de önemlidir.