UKRAYNA İLE TÜRKİYE ARASINDA YÜRÜRLÜKTE BULUNAN ANLAŞMA VE PROTOKOLLAR

21 Mayıs 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari ilişkilerin temel dayanağı, Türkiye ile Ukrayna arasında 4 Mayıs 1992 tarihinde imzalanan ve 20 Nisan 1994 tarihinde yürürlüğe giren Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasıdır.  

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması, 30 Mayıs 1994 tarihinde Kiev’de imzalanmış ve 27 Ocak 1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

İlki 1991 yılı Mart ayı içinde dönemin Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal tarafından gerçekleştirilen Ukrayna’ya en üst düzeydeki resmi ziyaretler, müteakip yıllarda karşılıklı olarak devam etmiş ve gerek Cumhurbaşkanları gerekse Başbakanlar ve Bakanlar seviyesindeki resmi ziyaretler sırasında iki ülke yöneticileri siyasal, sosyal, askeri ve kültürel alanlarda olduğu gibi ticari ve ekonomik alanda da birçok anlaşma ve protokole imza atarak her alandaki işbirliğinin gelişebilmesi için yasal zemini oluşturmuşlardır.  

Ukrayna Cumhurbaşkanı Leonid Kuchma’nın 22-24 Kasım 2000 tarihlerinde Türkiye’yi resmi ziyaretleri sırasında; Türkiye-Ukrayna Ortak Bildirisi; T.C.Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimi ve Nükleer Tesislere İlişkin Anlaşma; Türkiye ile Ukrayna Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşması; T.C. Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol; T.C. Sağlık Bakanlığı ile Ukrayna Sağlık Bakanlığı Arasında İlaç ve Ezcacılık Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol; T.C.Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Askeri-Teknik Alanda Bilgi ve Belgelerin değişimi Anlaşması; T.C. Ulaştırma Bakanlığı ile Ukrayna Bilişim ve Haberleşme Devlet Komitesi Arasında Posta ve Haberleşme Alanlarında İşbirliği Anlaşması; Anadolu Ajansı (AA) ile Ukrayna Milli Haber Ajansı (Ukrinform-DİNAU) Arasında İşbirliği Anlaşması imzalanmıştır.   

Bu çerçevede, Türkiye ve Ukrayna arasında ticari ve ekonomik alanda bugüne kadar imzalanan anlaşma ve protokoller aşağıda belirtilmiştir.  

         Ticari İlişkilerin Geliştirilmesine Dair Protokol

         İş Konseyi Kurulmasına Dair Anlaşma

         Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması

         Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolu (Tarım Bakanlıkları arasında)

         Enerji İşbirliği Anlaşması

         Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması

         Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması

         Karma Ekonomik Komisyonu I, Dönem Toplantısı Protokolu

         TSE ve Ukrayna Devlet Standardizasyon, Metroloji ve Belgelendirme Komitesi Arasında İşbirliği Anlaşması

         Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması

         Ticari Deniz Taşımacılığı Anlaşması

         Hava Taşımacılığına İlişkin Protokol

         Hava Taşımacılığı Anlaşması

         Gümrük İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardıma İlişkin Anlaşma

         Gümrük Müsteşarlığı ile Ukrayna Devlet Gümrük Komitesi arasında Protokol

         Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması

         Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

         İşadamları ve Kamyon/Otobüs Şoförleri için Müteaddit Vize Verilmesine Dair

         20 milyon Dolar’lık Türk Eximbank Kredi Anlaşması (henüz yürürlüğe girmedi)

         Türkiye-Ukrayna Ortak Bildirisi (Cumhurbaşkanları arasında)

         Karma Ekonomik Komisyonu II. Dönem Toplantısı Protokolu

         Karma Ekonomik Komisyonu III. Dönem Toplantısı Protokolu

         Karma Ekonomik Komisyonu IV. Dönem Toplantısı Protokolu

         Türkeximbank ile Ukrayna Eximbank arasında Protokol (Ukrayna’ya yapılacak ihracatlarda kullanılmak üzere Türkeximbank tarafından 20 milyon ABD Doları tutarında kredi açılmasına yönelik)

         Türkiye-Ukrayna Ortak Eylem Planı  

T.C. Kiev Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği