Ukrayna Kırım’ın işgal altında olduğunu resmen ilân etti

20 Mart 2014 Kapalı Yazar: admin

ukrayna-kirimin-isgal-altinda-oldugunu-resmen-ilan-etti
Ukrayna Parlamentosu bugünün ilk oturumunda “Ukrayna’nın işgal edilen topraklarında vatandaşların özgürlüğünü ve haklarını koruyacak hukuk rejimine ilişkin” yasayı kabul etti. İlgili yasa, işgal edilen toprakların statüsünü belirliyor, işgal edilen topraklar içerisinde özel hukuki rejimi oluşturuyor ve devlet organları, şirketler ile kurumların çalışma özelliklerini belirliyor.

Batkivşçina (Atavatan) Partisinden, Ukrayna Parlamentosu milletvekili, Sergey Sobolyev tarafından 19 Mart 2014 tarihinde Parlamento’ya sunulan kanun tasarısı 276 milletvekilinin oyu ile kabul edildi.

Yasaya göre; geçici olarak işgal altında bulunan topraklar sınırlı girişli ve çıkışlı bölge olarak ilan ediliyor. Yasa geçici olarak işgal altında bulunan bölge, Ukrayna’nın bölünmez parçası olduğunu ve bölgede Ukrayna mevzuatının yürürlükte olduğunu öngörüyor, ancak insan haklarının ihlal edilmesinden Rusya Federasyonu sorumlu tutuyor. İlgili bölgede yaşanan maddi ve manevi zararları karşılıyor ve kültürel mirasın korunmasından da Rusya Federasyonu sorumlu tutuluyor.

Yasaya göre; Ukrayna yasalarına uygun olarak edinen mülkiyet ve sahiplik hakları birey ve tüzel kişilerde aynı kalır.

Geçici olarak işgal altında bulunan bölgede devlet tarafından düzenlenmesi gereken faaliyetler (lisans verme, sertifikalar ve diğer belgeleri verme) yürütülemez, askeri ürünler getirilemez ve götürülemez, demiryolu, karayolu, havayolu iletişim yapılamaz, devlet kaynaklarının kullanımı, para havale edilmesi yasaklanıyor. Devlet tarafından düzenlenmesi gereken faaliyetlere, Ukrayna çıkarlarını savunan, çatışmanın barışçıl şekilde çözülmesi, bölgede işgalin kaldırılması gibi insani amaçla yapıldığı durumlarda izin verilir.

Ukrayna mevzuatına uygun olarak oluşturulan devlet ve yerel yönetim organları sadece Ukrayna yasaları çerçevesinde faaliyet gösterir, Ukrayna yasalarına aykırı olan organların ve yetkililerin faaliyetleri ve kararları yasadışı sayılır.
QHA