Ukrayna halkının Türkiye-Ukrayna ilişkilerine bakışı: Çoğunluk “Dostuz” diyor

4 Aralık 2017 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

UkraynaHayat.Com’un siparişi üzerine, Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nin (TUİD) sponsorluğunda, Rating Group kamuoyu araştırmaları şirketi tarafından Ukrayna genelinde 2 bin kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan ankete göre, Ukrayna halkının yüzde 54’ü Türkiye ile Ukrayna’nın bugün dostane ilişkiler içerisinde olduğunu düşünüyor.

İki ülkenin birbirine “düşman” olduğu fikrindeki Ukraynalıların oranı yalnızca yüzde 1.

Anket katılımcılarının yüzde 37’i Türkiye-Ukrayna ilişkilerine bakışını “nötr” olarak ifade etti. Yüzde 7’lik kesim ise soruyu yanıtsız bıraktı.

Türkiye ile Ukrayna’nın dost ülkeler olduğunu düşünen Ukraynalıların oranının en fazla olduğu yaş grubu 18-35 (yüzde 59).

İki ülkenin dostça ilişkilere sahip olduğunu düşünen Ukraynalıların oranı ülkenin merkez kesimlerinde yüzde 59, güneyinde yüzde 58, batısında yüzde 50, doğusunda yüzde 46.

Kentlerde yaşayan Ukraynalıların yüzde 56’sı, kırsal kesimlerde yaşayanların yüzde 52’si “Türkiye ve Ukrayna dost ülkeler” diyor.

ukraynahayat.com