Türkiye, Ukrayna’ya sahra hastanesi hibe ediyor

24 Haziran 2016 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

a8ebd2073a29020858504de69fcbc0ba

Türkiye ve Ukrayna arasında imzalanan ‘Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’ bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kiev’de 15 Şubat’ta imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma”ya göre, Türkiye, Ukrayna’nın sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarına destek olacak.

Bu kapsamda, Türkiye, Ukrayna’ya bir set şişirilebilir çadır sahra hastanesi ve ekipmanını hibe edecek.

Türkiye ile Ukrayna Bakanlar Kurulu arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşmanın maddeleri şöyle:

MADDE 1: İş bu hibe, Türk tarafınca Ukrayna tarafının sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarına destek sağlamak amacıyla Ukrayna tarafına yönelik bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak gerçekleştirilecektir.

MADDE 2: Türk tarafı Ukrayna’ya bir set şişirilebilir çadır Sahra Hastanesi ve ekipmanlarını (Söz konusu şişme Sahra Hastanesi 6 adet 72 metre kare şişme çadır,1 adet bağlantı çadırı,1 adet dekontaminasyon çadırı,8 adet bu çadıra ayıt plastik malzeme sandığı,40 adet aydınlatma armatürü,8 adet 3’lü,8 adet 6’lı seyyar kablo,6 adet makaralı seyyar kablo,6 adet yüz seksen wolt klima kablosu,8 adet plastik alet çantası boş, konteynır içinde bir adet metal takım çantası, dekontaminasyon ünitesine ayıt tüm malzemeler 6 adet klima,6 adet ısımak,6 adet ısımak boru ve 6 adet boru adaptörü,7.5 kW jenaratör’den oluşmaktadır.)hibe edecektir.

MADDE 3: Ukrayna’daki sağlık hizmetlerinin devam ettirilmesi amacıyla kullanılacak olan hibe konusu malzeme, daha sonra taraflarca belirlenecek usule göre Ukrayna makamlarına teslim edilecek ve teslimatın ardından Ukrayna’ya ait olacaktır.

MADDE 4: İşbu Anlaşma, Kiev’de 15 Şubat 2016 tarihinde, Türkçe, Ukraynaca ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha ve bütün metinler eşit geçerlilikte olmak üzere imzalanmıştır.

Bu arada, Arnavutluk, Brezilya, İzlanda, Hırvatistan, Güney Kore, Malta, Karadağ, Fas, Sırbistan ve Makedonya’nın “Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkındaki Sözleşme”ye katılmalarına ilişkin olarak kabul beyanında bulunulması Bakanlar Kurulunca karara bağlanarak onaylandı.

QHA