Türkiye Dünyanın Yedinci Büyük Tarımsal Üreticisi

2 Ekim 2013 Kapalı Yazar: admin

turkiye-dunyanin-yedinci-buyuk-tarimsal-ureticisi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Tarımsal Politikalar: İzleme ve Değerlendirme 2013 raporu yayınlandı. Raporun Türkiye ile ilgili bölümünde Türk tarımının dünyanın 7. büyük ekonomisi olduğu bir kez daha vurgulandı. Böylece daha önce Gıda ve Tarım Örgütü(FAO) ve OECD’nin raporlarına giren Türk tarımının elde ettiği bu başarı yeni yayınlanan raporla bir kez daha tescillenmiş oldu.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), “Tarımsal Politikalar: İzleme ve Değerlendirme 2013” raporunu yayınladı. Raporda, Türkiye’nin küresel olarak önemli bir tarım ürünleri ihracatçısı ve dünyanın 7. büyük tarım ürünleri üreticisi olduğu belirtildi.

OECD tarafından yayınlanan raporun 22. bölümünde Türkiye’nin tarımsal politikalarına yer verildi. Türkiye’nin ana ticaret ortaklarının AB, ABD ve Orta Doğu olduğu belirtilirken 2012 yılında üreticilere verdiği tarımsal destek miktarının OECD ortalamasının 5 puan üzerinde olduğuna da vurgu yapıldı.

Her yıl yayınlanan raporla, Türkiye’nin de dahil olduğu OECD üye ülkeleri ile Brezilya, Çin, Kazakistan, Rusya, Güney Afrika ve Ukrayna’nın tarım politikaları takip ediliyor ve değerlendiriliyor. Raporda değerlendirilen 47 ülke, küresel tarımsal katma değerin neredeyse yüzde 80’ini oluşturuyor.

OECD’DEN TARIM STRATEJİK PLANINA TAM PUAN

Raporun ana politika araçları başlığı altında ise, Türkiye’nin tarımsal politikaları oluştururken gözetilen stratejik hedefleri sıralandı. Buna göre, gıda güvenliği ve gıda güvenilirliğinin sağlanması ve AB’nin tarımsal yapısı ile ülke tarımsal yapısının uyumlaştırılması konuları ele alınıyor.

Ayrıca, raporda 2013-17 yıllarını kapsayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Stratejik Planında da, tarım sektörüne yönelik tarımsal üretim ve arz güvenliği, gıda güvenilirliği, bitki ve hayvan sağlığı, tarımsal altyapı ve kırsal kalkınma ile kurumsal kapasitenin geliştirilmesi konularının yer aldığına vurgu yapılıyor.

Raporda ayrıca, Türkiye’nin havza bazlı destek programı, tarım sigortaları, indirimli krediler ve kırsal kalkınma alanında yaptığı çalışmalar değerlendiriliyor.

Böylece OECD’nin yayınladığı bu son raporla birlikte Türkiye’nin, 2011 yılından beri tarımsal hasıla bakımından dünyanın 7. büyük ekonomisi olduğu bir kez daha belgelenmiş oldu