TUID-TC Başbakanlığı Gümrük Müsteşarlığı Heyet Toplantısı

13 Eylül 2006 Kapalı Yazar: admin

11 Eylül Pazartesi günü TUıD üyeleri, Kiev’deki Gümrük Komitesi üyeleriyle görüşmek amacıyla Ukrayna’ya resmi bir ziyaretle gelmiş bulunan T.C.  Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı heyeti ile toplantı yapmış ve gümrüklere dair muhtelif konular hakkında fikir alışverişinde bulunma imkanı bulmuşlardır.

Gelen heyette bulunan Sn. Rıza Mehmet Korkmaz (AB ve Dış ılişkiler Genel Müdürü, T.C. Başbakanlık Gümrük  Müsteşarlığı), Sn. Cenap Aşcı (Daire Başkanı, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve Sn. Adem Yazıcı (AB  Uzman Yardımcısı, T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı AB ve Dış ılişkiler Genel Müdürlüğü) değişik konular hakkındaki görüşlerini paylaşma imkanı bulmuş, ayrıca kendilerine de TUID üyeleri tarafından, ihracat ve işalat işlemleri sırasında yaşanan sorunlar hakkında bilgi verilmiştir.

Toplantı sırasında çekilen resimler için burayı tıklayın