Değerli Üyelerimiz,

3 Aralık 2011 Kapalı Yazar: admin

haber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

Türk Ukrayna İşadamları Derneği olarak, ülkemiz iş adamlarını Ukrayna’da iyi bir biçimde temsil etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede başta üyelerin birbirleriyle tanışmalarını, ilişkilerini geliştirmelerini sağlayan organizasyonlar yapıyor, ülkemizden ve başka ülkelerden Ukrayna’ya gelen heyetlerle işbirlikleri olanakları geliştiriyor, bunların yanı sıra yaşadığımız ülkedeki ve Türkiye’deki devlet kurum ve kuruluşlarla üyelerimizin ortak çıkarları doğrultusunda temaslarda bulunuyoruz. Bir işadamı derneğinin öncelikli hedefi üyelere hizmet etmenin yanı sıra birlik altında güçlü bir lobi oluşturabilmektir düşüncesiyle, bu amaca ilişkin çalışma ve faaliyetler yürütüyoruz.

Hepimiz, Ukrayna’da yaşıyoruz ya da bu ülkede iş yapıyoruz. Sonuç itibarıyla yaşadığımız bu ülkeye karşı da bazı sorumluluklarımız var. Bu alanların başında ise sosyal sorumluluk projeleri geliyor. Geçtiğimiz 6 aylık periyotta Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nin aylık masrafları %50’den fazla bir oranda düşürüldü. Derneğe 30’dan fazla yeni üye kazandırıldı ve derneğin tüzel üye sayısında hatırı sayılır bir artış sağlandı. Masraflar düşerken, aidat gelirlerinin artması sonucu derneğin faaliyet giderleri dernek tarihinde ilk kez aidat gelirleriyle karşılanabilir hale getirildi. Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin bağışları olmadan bugün dernek kendi ayakları üzerinde durur hale gelmiştir. Artık sosyal sorumluluk projelerine zaman ve imkan ayırmak mümkündür. Derneğimiz bünyesinde oluşturulan Sosyal ve Kültürel İlişkiler komisyonu Somali yardım kampanyasını geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamlayarak 10.000 $’lık yardım çekini ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere devletimiz yetkililerine iletti. Dernek yönetim kurulumuz 30 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda merkezi dernek bütçesi içerisinde bir sosyal sorumluluk projesi fonu oluşturulmasına karar verdi. Bu fona ilk etapta yaklaşık 15.000 $’lık bir nakdi kaynak sağlanmış bulunmaktadır.

Fona sağlanan bu ilk kaynağın yanı sıra yönetim içerisinden ve dışından üyelerimizin genel aidat ödemeleri dışında aylık olarak belli bir rakamı sosyal sorumluluk aidatı adı altında derneğe, ilgili projelerde kullanılmak üzere bağışlayabilme imkanı mevcuttur. Bu çerçevede yine yönetim kurulu içerisinden bu kaynaklar sağlanmaya başlanmıştır. Biz imkanı olan üyelerimizi bu fona kaynak sağlamaya davet ediyoruz. Muhasip üyemiz Özgür Tonuç Çuhalı, yönetim kurulu üyelerimiz Okan Tanrıkulu, Kenan Çanaklı ve Engin Albayrak’tan oluşan Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonumuzun koordinasyonunda ilk etapta biri Kiev’de biri ise Odesa’da bulunan iki adet yetimhanenin tadilat ve teşrifatını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu faaliyetlere nakdi, ayni ve manevi destek olmak isteyen üyelerimizin katkılarını bekliyoruz. Ekte bu yurtlardan birinin ayni ihtiyaçları yer almaktadır. Üye firmalarımızdan ilgili iş kollarında faaliyet gösteren firmalar bu ihtiyaçları maliyetlerine satmak ya da hibe etmek yöntemiyle verebilirler. Yapılan bu çalışmalar hem ihtiyaç sahibi bir kısmı spastik özürlü, bir kısmı HİV virüsü taşıyan bir bölümü ise başka hastalıklarla boğuşan bu ülkenin küçüklerine bir yardım kapısı olacak hem de gerçekleştirilenler hayır boyutunun yanı sıra ilgili kurumların devlet temsilcileri vasıtasıyla Ukrayna Türk Toplumu’nun Sosyal Sorumluluk Çalışması olarak ülke medya organlarında yer bulacaktır. Biliyoruz ki birçok üyemiz zaten bu tarz hayır faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların organize bir hüviyet kazanması, çabaların birleştirilmesi ve bir çatı altında gerçekleştirilmesi, çalışmaların verimliğini ve bilinirliğini artıracaktır.

İlgi ve yardımlarınız için şimdiden şükranlarımı sunuyorum,

Saygılarımla,

TUİD Yönetim Kurulu Başkanı

Cem Murat AYTAÇ