Ukrayna’dan Türklere 17 milyar dolarlık iş daveti!

15 Kasım 2011 Kapalı Yazar: admin

haber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrayna’dan Türklere 17 milyar dolarlık iş daveti!

Yaklaşık 17 milyar dolarlık beş projeye start verecek olan Ukrayna, Türk yatırımcılara ortaklık teklif edecek. İstanbul Ticaret Odası’nda 22 Kasım’da gerçekleştirilecek Ukrayna-Türkiye Yatırım Köprüsü toplantısına çok sayıda firmanın katılması bekleniyor.

Ukrayna, yaklaşık 17 milyar dolar büyüklüğündeki 5 mega projeye Türk firmalarını davet etmek için İstanbul’da toplantı düzenleyecek. İstanbul Ticaret Odası (İTO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle gerçekleştirilen Ukrayna-Türkiye Yatırım Köprüsü toplantısı 22 Kasım 2011’de İTO’da yapılacak.

Karadeniz Ticaret ve Yatırım Geliştirme Programı çerçevesinde gerçekleştirilecek toplantıda Türk firmalarına Ukrayna Yatırım Ajansı ile ikili görüşme imkanı sağlanacak. Karadeniz bölge ülkeleri arasındaki yatırım ve ticaret hacminin artırılması amacıyla gerçekleştirilecek toplantı, road-show formatında düzenlenecek. Toplantıda Ukrayna’nın 5 yeni ulusal yatırım projesine ve diğer yatırım olanaklarına ait sunumlara yer verilecek.

Toplantıya Ukrayna Yatırım ve Ulusal Projeler Devlet Ajansı Başkanı (SAINPU) Vladyslav Kaskiv, UNDP BSTIP Programı, Bölgesel Program Müdürü Barry Kolodkin, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (BSEC) İş Konseyi Genel Sekreteri Eftychia Bacopoulou da katılacak. Organizasyona belirtilen yatırım projeleri ile ilgilenen ve bölgede yeni pazar arayışı içinde veya bölgede devam eden ticari faaliyetlerini genişletmek isteyen firmaların katılması bekleniyor. İkili görüşmeler sırasında firmaların ilgilendiği yatırım projeleri ile eşleştirilmeleri için son başvuru tarihi 16 Kasım 2011. İlgilenen firmaların İstanbul Ticaret Odası Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Şubesi’ne başvurması gerekiyor.

Diğer taraftan, Ukrayna’nın yatırım imajının iyileştirilmeye ve doğrudan yabancı yatırım çekmeye yönelik küresel medya kampanyası 31 Ekim 2011’de başladı. Medya kampanyasının özünü oluşturan büyük etkinlik, Ukrayna’nın yatırım potansiyelinin ve dünyanın en büyük 16 finans merkezindeki 5 ulusal projenin sunulduğu Tanıtım Turu. Tanıtım Turu kapsamında Ukrayna Devleti’ne bağlı Yatırım ve Ulusal Projeler Ajansı heyeti Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu’daki önemli finansal merkezleri ziyaret edecek.

Medya tanıtım kampanyası

Diğer taraftan, gerçekleştirilecek etkinlik, Ukrayna’nın yatırım imajının iyileştirilmeye ve doğrudan yabancı yatırım çekmeye yönelik küresel medya kampanyası kapsamında yapılacak. 31 Ekim’de başlayan medya kampanyasında 5 ulusal proje tanıtım turuyla yatırımcılara sunulacak. Tanıtım turu kapsamında Ukrayna Devleti’ne bağlı Yatırım ve Ulusal Projeler Ajansı heyeti, Amerika, Avrupa, Asya ve Ortadoğu’daki önemli finansal merkezleri ziyaret edecek.
Ukrayna Yatırım ve Ulusal Projeler Devlet Ajansı Başkanı Vladyslav Kaskiv, şu anda potansiyel yatırımcıların Ukrayna pazarının avantajlarından çok ülkenin sorunlarıyla ilgili bilgi sahibi olduğunu belirterek, medya kampanyalarının amacının da bu orantısızlığı değiştirmek olduğunu söyledi.

Tarımda büyük potansiyel var

Kaskiv, Ukrayna’nın pazardaki temel avantajlarını ise şöyle sıraladı: “Üç stratejik bölgesel pazara erişim sağlayan avantajlı bir jeopolitik konuma sahip olan ülkemiz, AB, Rusya ve Asya’ya yakın olmasının ötesinde deniz yollarıyla Ortadoğu bölgesine de erişim sunuyor. Ayrıca toplam on Avrupa ulaşım yolundan dördü Ukrayna’dan geçiyor. Eğitimli nüfus açısından dünyada 4’üncü sırada yer alan Ukrayna, entelektüel alanda da lisanslı Bilişim (IT) uzmanlarının sayısı itibarıyla 5’inci sırada. Bu bakımdan Ukrayna hem AB ülkelerinden çok daha ucuz bir iş gücü piyasasına, hem de son derece yetkin ve eğitimli bir iş gücüne sahip. Ukrayna’nın bir diğer avantajı ise tarım alanındaki potansiyeli. Dünyadaki siyah toprakların (çernozyom) üçte birine sahip olan Ukrayna’da ülke yüzölçümünün yüzde 56’sının tarımsal kullanıma uygun olduğu belirlendi. Ukrayna dinamik olarak gelişen ve değişen bir tüketici piyasası. Devlet doğrudan eylemleriyle, bilhassa da kanunlarla ilgili bir dizi girişimiyle, yatırımcıları bu piyasaya çekme ve onlara yardımcı olma niyetini açıkça gösteriyor. Ukrayna’da yatırımcılar işletme, gayrimenkul veya tarımsal kullanım amaçlı arazi hariç diğer türden mülkler satın alma imkanına sahip. Devlet vergi gerekliliklerini basitleştirdi ve azalttı. Böylece, yeni vergi sistemine göre, yatırımcılar KDV iadesi için elektronik başvuru gönderme imkanına kavuştu. İşletmelerin minimum kapitalizasyon şartları hafifletildi. İhracatçılar ve Ukrayna şirketlerinden kar payı alan gerçek kişiler için sadece yüzde 5 vergiye tabi. Hafif sanayi, gemi yapımı ve hava taşıtları imalatı, tarım makineleri, otelcilik ve alternatif enerji sektörü gibi belirli endüstriler 10 yıllık bir vergi tatiliyle teşvik ediliyor.”

Projelerin avantajları neler, hangi stratejik öneme sahip?

KASKİV’İN verdiği bilgiye göre, “LNGTerminal”, “Olimpik Umut-2022”, “Temiz Şehir”, “Açık Dünya” ve “Doğanın Enerjisi” başta olmak üzere, sunumun yapılacağı bölgeye göre belirlenen daha birçok önemli proje, Ukrayna için stratejik öneme sahip ve Ukrayna Devlet Başkanı‘nın stratejik inisiyatifinin bir parçası olarak benimsenmiş projeler. Kaskiv, projelerin avantajlarını şöyle anlattı:
Bu projelerin her biri Ukrayna için büyük önceliğe sahip ve yatırımcılara da potansiyel çıkarlar sunuyor. Örneğin “LNGTerminal” Ulusal Projesi, Ukrayna’nın Karadeniz sahillerinde yıllık tahminî 10 milyar metreküp gaz alma rezervine sahip bir sıvılaştırılmış doğal gaz yeniden gazlaştırma terminali inşa edilmesini öngörüyor. Ukrayna için bu konu, devletin enerji alanında bağımsızlığını, enerji tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesini ve hidrokarbon alımı ve aktarımı ile uluslararası projelere katılımı ilgilendiren bir mesele. Dahası, bu proje sıvılaştırılmış gaz kullanımındaki küresel artış trendini de ilgilendiriyor zira boru hatlarıyla iletilen doğal gazdan daha ucuz olduğu kanıtlanmış durumda. İşte bu yüzden bu proje Ukrayna’nın enerji stratejisinin hayata geçirilmesi anlamına geliyor.
Doğanın Enerjisi” Ulusal Projesi de Ukrayna için hayati öneme sahip zira alternatif enerji kaynaklarını aramaktan vazgeçmek Ukrayna’nın kalkınması için yolun sonu anlamına geliyor ki böyle bir durum ülkeyi küresel trendlerden de uzaklaştırır. Bu proje yaklaşık 2000 MW enerji üretim kapasiteli rüzgar ve güneş enerjisi santralleri kurulmasının yanı sıra alternatif katı yakıt üretimine yönelik tesisler inşa edilmesini ve küçük hidroelektrik santrallerinden oluşan bir sistemden yararlanılmasını öngörüyor.

Bu projenin uygulanması ilk etapta enerji tedarik kaynaklarının Avrupa deneyimine uygun şekilde çeşitlendirilmesi ve Ukrayna’nın Kyoto protokolü kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi anlamına geliyor. Ekolojik alanda iyileşme de projenin beklenen sonuçlarından biri. “Temiz Şehir” katı atık geri dönüşümü ve imhası için modern tesisler kurulmasını öngörüyor. Belediye tarafından toplanan atıkların imhası Ukrayna için halen en kritik sorunlardan biri. Bugün 770 belediye atık depolama tesisi 30 milyar endüstriyel atığı depolayabilmek için mücadele veriyor. Bu rakam kişi başına aşağı yukarı 700-800 ton atık anlamına geliyor.

Öncelikle pilot proje olarak 10 şehirde modern atık geri dönüştürme tesislerinin kurulması planlanıyor. Bu projenin büyük ekonomik etkisinden de bahsetmeden geçmek olmaz; hurda metal, polimer tabletleri, atık kağıt, cam ve organik gübre gibi geri dönüştürülmüş malzemelerin satışından elde edilen kar ve ham madde kullanımındaki azalma, katı atık geri dönüşümü karlı bir işe dönüştürülebilir.
“Açık Dünya” Ulusal Projesi, öncelikle okul eğitim ihtiyaçları için kullanılacak bir 4G ulusal bilgi-iletişim ağının kurulmasını öngörüyor. Bu proje hayata geçirildiğinde Ukrayna küresel innovasyonun ileri karakolu olarak ön plana çıkacak. Şu anda Avrupa’nın çok küçük bir kısmı uygulamalı elektronik pasaport tahsisi, oy verme, tek merkezli tapu sicil sistemi, elektronik vergi yönetimi, karayolu trafik koordinasyonu, kurtarma sistemi (911) gibi uygulamalara olanak tanıyan böyle bir teknolojiden yararlanabiliyor. En önemlisi de böyle bir sistem Ukrayna’daki eğitimin kalitesini önemli ölçüde artıracaktır ve Ukrayna eğitiminin Avrupa eğitim sistemine başarıyla entegre olmasını sağlayacaktır.

Proje kapsamında 1.5 milyon öğrenciye “netbook” bilgisayarlarla (internet erişimi olan dizüstü bilgisayarlar) birlikte Ukrayna eğitim yazılımı ve internet erişimi sağlanacak. Projenin, Ukrayna toplumunun genel
rekabet gücünü önemli oranda artırması beklenirken, tüm Avrupa genelindeki eğitim sürecine teknik ve bilgisel entegrasyon için avantajlı şartlar oluşturacak. Bilgiiİletişim teknolojisinin uygulamaya girmesi Ukrayna ekonomisinin kalkınmasını güçlendirecek (katma değerin dörtte üçü ileri teknolojilerin hayata geçirilmesiyle sağlanacak).

Özel sektör – kamu ortaklığı şeklinde yürütülecek olan projenin öğeleri ileri derecede maliyet-etkin olacak. “Olimpik Umut- 2022” Ulusal Projesi Ukrayna’dan yurt dışına göç eden işçilerin ülkelerine dönmeleri ve Ukrayna’nın turizm potansiyelini ve spor altyapısını gözler önüne sermek için gerçek bir fırsat.

 

 

Yurdagül UYGUN/Dünya

www.turkhaber.com.ua