Türkiye’nin Nüfusu 2010’da 76.5 Milyon

31 Aralık 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

Türkiye, hızlı nüfus artışı dönemini geride bırakıyor. Bu yıl binde 12.1 olan yıllık nüfus artış hızı, 2008’den itibaren yavaşlayacak. Nüfusun 2010’da 76.5 milyon olması öngörülüyor.

Kalkınma sürecinde işgücü piyasaları başta olmak üzere birçok alanda olumsuz etkileri görülen hızlı nüfus artışı dönemi sona eriyor. 

Devlet Planlama Teşkilatı koordinatörlüğünde hazırlanan ve Avrupa Birliği’ne de sunulan projeksiyona göre, 2007’de binde 12.1 olan yıllık nüfus artış hızı, önümüzdeki yıldan itibaren yavaşlayacak.

Yıllık nüfus artış hızı, 2008’de binde 11.8, 2009’da binde 11.5 ve 2010’da da binde 11.1 olacak. 2007’de 73.9 milyon olan yıl ortası toplam nüfusun da 2008’de 74.8 milyon olacağı öngörülüyor. 2009’da 75.6 milyona yükseleceği tahmin edilen nüfusun 2010’da 76.5 milyon olması hesaplanıyor.

Doğurganlık Hızı Düşüyor

Bu yıl 2.17 olan toplam doğurganlık hızının ise 2008’de 2.15’e, 2009’da 2.14’e ve 2010’da da 2.12’ye gerilemesi bekleniyor.

Toplam nüfus içinde 0-14 yaş grubunun payı azalırken, çalışma çağındaki nüfusla yaşlı nüfusun payı da artıyor. Yaş grupları itibarıyla nüfus projeksiyonuna göre 2007’de yüzde 27.7 olan 0-14 yaş grubu payı, 2020’da 23.2’ye düşecek. 15-64 yaş grubunun bu yıl yüzde 66.2 olan payı 2020’de yüzde 69.1’e yükselecek. 65 üstü yaş grubunun 2007’deki yüzde 6’lık payı da 2020’de yüzde 7.8 olacak.

CNNTURK