Türkiye’de Ar-Ge Harcaması ‘4 Milyar 400 Milyon YTL’

29 Şubat 2008 Kapalı Yazar: admin

Image

TÜİK, 2006 yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması sonuçlarını açıkladı 

 Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, araştırma geliştirme faaliyetlerine (Ar-Ge) yapılan harcama, 2006 yılında 4 milyar 400 milyon YTL’ye ulaştı. Harcamaların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı binde 7,6 oldu.

Kamu ve özel sektördeki araştırma birimleri ve personelini kapsayan anket sonuçları ile üniversitelerin kesin hesapları, detay yatırım programları, bütçe ve personel dökümlerine dayanarak yapılan hesaplamalara göre, Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcaması 2006 yılında 4 milyar 400 milyon YTL olarak gerçekleşti. Söz konusu harcamalar 2005 yılında 3 milyar 835 milyon YTL idi. 2005 yılında binde 7,9 olan Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki payı da 2006’da binde 7,6 olarak gerçekleşti.

2006 yılında Ar-Ge harcamaları, satın alma gücü paritesi cinsinden 2005 yılına göre, yüzde 11,7 artarak, 4 milyar 373 milyon dolardan, 4 milyar 883 milyon dolara yükseldi.

2006 yılındaki Ar-Ge harcamalarının yüzde 51,3’ü yükseköğretim, yüzde 37’si ticari kesim ve yüzde 11,7’si de kamu kesimi tarafından yapıldı. Ar-Ge harcamaları, finanse edilen kesimler itibariyle incelendiğinde, harcamaların yüzde 48,6’sı kamu kesimi, yüzde 46’sı ticari kesim, yüzde 4,9’u diğer yurtiçi kaynaklar ve yüzde 0,5’i ise yurtdışı kaynaklar tarafından karşılandı.

2006’da Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden toplam 54 bin 444 Ar-Ge personeli çalıştı.

Sektörler bazında dağılıma bakıldığında ise, TZE cinsinden toplam Ar-Ge personelinin 2006 yılında yüzde 49,1’i yükseköğretim kesiminde, yüzde 33,1’i ticari kesimde ve yüzde 17,8’i de kamu kesiminde bulunuyor.

Yine bu yılda istihdam edilen 10 bin kişiye düşen toplam TZE Ar-Ge personeli sayısı ise 26 olarak belirlendi.

Dünya Gazetesi