Türkiye’de 539 Bin Kişi açlık Sınırında, Yoksul Sayısı 13 Milyona Yaklaştı

26 Aralık 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

TÜİK’e göre, Türkiye’de 2006 yılı itibarıyla yaklaşık 539 bin kişi açlık sınırı, 12 milyon 930 bin kişi de yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “”2006 Yoksulluk Çalışması Sonuçlarını”” açıkladı.

Buna göre, 2006 yılında 4 kişilik hanenin aylık açlık sınırı 205 YTL, aylık yoksulluk sınırı ise 549 YTL olarak belirlendi.

Bu arada 2005 yılında yüzde 0,87 olarak tahmin edilen, açlık sınırının altında yaşayan fert oranı, 2006 yılında yüzde 0,74’e, yoksul fert oranı da yüzde 20,5’den yüzde 17,81’e düştü.

Türkiye genelinde 2002 yılında sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırı yüzde 1,35, 2003 ve 2004 yılında da yüzde 1,29’ar ve 2005 yılında da yüzde 0,87 idi. Bu rakamlara göre açlık sınırı 2006 yılında, yüzde 0,87’den yüzde 0,74’e gerilemiş oldu.

2005 ve 2006 yılları karşılaştırmasında, kentlerde sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırı 2005’de yüzde 0,64 iken 2006’da yüzde 0,04’e gerilerken, kırsal kesimde yüzde 1,24’den yüzde 1,91’e çıktı.

Türkiye genelinde 2005 yılında gıda ve gıda dışı harcamalarını içeren yoksulluk sınırı 20,50 iken, bu oran 2006’da yüzde 17,81’e indi.

Aynı dönemlerde, kentlerde gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk sınırı yüzde 12,83’den yüzde 9,31’e, kırsal kesimde de yüzde 32,95’den yüzde 31,98’e geriledi.

Fert sayıları

Verilere göre, sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırı altında yaşayanların sayısı, Türkiye genelinde 623 binden 539 bine, kentlerde 284 binden 18 bine indi. Kırsal bölgelerde bu sayı 339 binden 521 bine çıktı.

Yoksulluk sınırı içinde yaşayan fertlerin sayısı ise Türkiye genelinde 2005 yılında 14 milyon 681 binden, 2006 yılında 12 milyon 930 bine, kentlerde 5 milyon 687 binden 4 milyon 225 bine indi.

Kırsal bölgelerde de 8 milyon 994 binden 8 milyon 706 bine düştü.

Buna göre, 2005 yılına göre 2006’da açlık sınırı altında yaşayanların sayısı yüzde 13,5, yoksulluk sınırı altında yaşayanların sayısı da yüzde 11,9 oranında azaldı.

Hanehalkı büyüklüğü

Çalışmaya göre hanehalkı büyüklüğü arttıkça, yoksulluk riski de artış gösterdi.

Buna göre Türkiye genelinde 2005 yılında toplam 17 milyon 549 bin olarak belirlenen hanelerin 2 milyon 705 bini, bir başka değişle yüzde 15,42’si yoksul iken, 2006 yılında toplam hane sayısı 17 milyon 690 bine çıkarken, yoksul sayısı 2 milyon 473 bine indi.

Türkiye genelinde 2005 yılında toplam hane içinde yoksul hane oranı yüzde 13,98 olarak belirlendi.

Türkiye çapında, 2006 yılında yoksul oranları 1-2 kişilik ailede yüzde 10,95, 3-4 kişilik ailede yüzde 8,27, 5-6 kişilik ailede yüzde 17,54, yedi ve daha fazla ailede ise yüzde 41,83 oldu.

Aynı dönemde, kentlerde bulunan hane sayısı 11 milyon 308 binden 11 milyon 398 bine çıkarken, yoksul oranı ise yüzde 8,91’den yüzde 6,85’e geriledi.

 

2005-2006 yılları karşılaştırmasında, kırsal bölgede bulunan hane sayısı ise 6 milyon 241 binden 6 milyon 292 bine çıkarken, yoksul oranı ise yüzde 27,21’den yüzde 26,89’a geriledi.

Türkiye’de 2006 yılında nüfus 72 milyon 606 bin, yoksul sayısı 12 milyon 930 bin olarak saptandı.

Türkiye nüfusu içinde yoksul oranı 2005 yılında yüzde 20,5 iken bu oran 2006 yılında yüzde 17,81’e indi.

Kentlerde fert bazında 2005 yılında yoksul oranı yüzde 12,83 iken bu oran 2006 yılında yüzde 9,31’e geriledi. Kırsal bölgede ise sırasıyla yüzde 32,95, yüzde 31,98 olarak belirlendi.

Dünya Gazetesi