Türkiye- Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşmaları Hakkında Bilgi Notu

21 Aralık 2008 Kapalı Yazar: admin
 


 


 

Söz konusu
görüşmelerin başlangıcında taraflar, her iki ülkedeki son ekonomik gelişmeler, küresel
ekonomik krizin tarafların ekonomilerine etkileri ve buna karşı alınan
tedbirler, tarafların AB ile ilişkilerindeki gelişmeler, üçüncü ülkeler ile
yürütülmekte olan serbest ticaret anlaşması müzakereleri, iki ülke arasında
imzalanması hedeflenen STA’nın amaç ve kapsamı ile her iki ülkeye ve işadamlarına
sağlayacağı fayda ve imkanlar hakkında görüş ve bilgi alışverişinde bulunmuşlardır.

 

Taraflar,
imzalanması planlanan STA kapsamında mal ticaretinin gümrük vergileri ve miktar
kısıtlamalarından arındırılmış bir şekilde yapılması, hizmet ticaretinde belirli
sektörler itibariyle karşılıklı tavizlerin tanınması, Anlaşma kapsamında
kurulacak olan Ortak Komite vasıtasıyla Anlaşmanın doğru uygulanması ve
geliştirilmesinin sağlanması konularında prensipte mutabakata varmışlardır.

 

Söz konusu
görüşmelere 2009 Mart ayının ikinci yarısında devam edilecek olup, müzakerelerin
2010 yılı kadar bitirilmesi planlanmaktadır. Bu Anlaşma ile birlikte, 2008 yılı
Ocak-Ekim dönemi itibariyle 7,5 milyar dolara ulaşan iki ülke arasındaki
ticaret hacminin daha da arttırılması ve demir-çelik ürünleri, yağlı tohumlar
ve bitkisel ham yağlar, motorlu taşıtlar, petrol ve plastik ürünlerinde yoğunlaşan
dış ticarette ürün çeşitliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, hizmetler
sektöründe karşılıklı olarak sağlanacak yeni pazara giriş imkanları ile
özellikle müteahhitlik, bankacılık, turizm ve ulaştırma sektörlerinde
işbirliğinin ve ikili ticaretin geliştirilmesi sağlanacaktır.

 

Anlaşma
kapsamında, iki ülkenin AB hedefine uygun olarak, taraflar arasındaki ekonomik
işbirliğinin artırılması ve güçlendirilmesi, mal ticaretindeki kısıtlamaların
kaldırılması, uygun rekabet koşullarının yaratılması, karşılıklı yatırımların
teşvik edilmesi ve tarafların üçüncü ülke piyasalarındaki ticaret ve
işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  

 

Söz konusu
Anlaşma ayrıca, başta ticarette teknik
engeller, hayvan ve bitki sağlığı önlemleri, iç vergilendirme, yapısal uyum, anti-damping,
korunma önlemleri, ödemeler dengesi, menşe kuralları, fikri, sınai ve ticari
mülkiyet hakları, kamu ihaleleri ve kurumsal hükümler gibi alanlarda da
uluslararası kuralları esas alan düzenlemeler içerecektir. 

 

Türkiye,
Ukrayna ile ilişkilerini geliştirmeye büyük önem vermektedir. Bulundukları
bölgede önemli birer güç olan Ukrayna ile Türkiye’nin sağlam ve uzun soluklu
bir ticari dayanışma içerisine girmesi, her iki tarafın ortak çıkarlarına olduğu
kadar bölgede refahın ve barışın sağlanmasına ve sürdürülmesine hizmet edecek
sonuçlar yaratacaktır. Bu hedefe ulaşmanın en önemli vasıtasını teşkil edecek olan
ve en kısa zamanda imzalanması arzu edilen Serbest Ticaret Anlaşması, taraflar
arasındaki ikili ticari ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların
artırılması yolunda en önemli araçlardan birisidir.