Türkiye-Ukrayna Nükleer İşbirliği Başlıyor

22 Ekim 2008 Kapalı Yazar: admin

ANKARA(ANKA)-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ile Ukrayna Devlet Nükleer
Düzenleme Komitesi arasında nükleer alanında teknik işbirliğine gidilmesine
ilişkin milletlerarası anlaşma yürürlüğe girdi. Nükleer faaliyetler konusunda
ayrıntılı işbirliği öngören anlaşma beş yıl yürürlükte kalacak.
Ankara’da 7
Haziran 2005 tarihinde imzalanan "TAEK ile Ukrayna Devlet Nükleer Düzenleme
Komitesi Arasında Nükleer Düzenleme Konularında Teknik İşbirliği ve Bilgi
Değişimi Mutabakat Zaptı"nın onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi
Gazete’de yayımlandı. Buna göre; taraflar şu alanlarda ikili işbirliği
yürütebilecek:
"Nükleer enerji kullanımında düzenleyici kontrol, acil durum
hazırlığı ve acil durum müdahalesi, nükleer tesislerin lisanslanması ve
denetimine ilişkin konularda güvenlik araştırmaları, nükleer tesislerin
güvenliği ve emniyeti, radyoaktif kaynakların güvenliği ve emniyeti, nükleer
maddelerin taşınmasının düzenlenmesi ve güvenlik analizinin yapılması,
radyoaktif madde taşınması güvenliği, radyoaktif atık güvenliği, güvenlik
gereklerinin geliştirilmesi, uygulanması ve gözden geçirilmesi, nükleer
düzenleme kontroluna tabi tesis ve faaliyetlerin yetkilendirilmesi, nükleer
madde ve nükleer tesislerin fiziksel korunması ve nükleer ve radyoaktif
maddelerin yasadışı el değiştirmesinin önlenmesi, nükleer maddelerin sayım ve
kontrolü, radyasyondan korunma, nükleer tesislerdeki güvenlik açısından önemli
ekipmanın kalite kontrolü, düzenleyici otoriteler için bilimsel ve teknik destek
sağlayacak enstitülerin çatısının kurulması ve geliştirilmesi, düzenleyici
otoritelerin personelinin eğitimi ve yeniden eğitimi, taraflar arasındaki
karşılıklı anlaşmayla kabul edilen diğer alanlar."
Taraflar, Mutabakat Zaptı
uyarınca, konu ile ilgili herhangi bir açık bilgiyi birbirlerine karşılıksız
olarak sağlayabilecekler. Mutabakat Zaptı uyarınca, bilgi "gizli" olarak
sağlanmadıkça, taraflar izin almaya gerek duymadan bilgileri kullanabilecek ve
serbestçe yayabilecek.
Mutabakat Zaptı beş yıl boyunca yürürlükte kalacak ve
tarafların Mutabakat Zaptı’nın onayı için ulusal yasalarının gerektirdiği tüm
prosedürleri tamamladıklarına dair son yazılı bildirimin yapıldığı tarihte
yürürlüğe girecek. (ANKA)