”Türkiye, Güvenli Bir Liman”

20 Mart 2008 Kapalı Yazar: admin

Image

Bakan Ekren, Türkiye ekonomisinin olası dalgalanmaların kalıcı etkisini hızla ortadan kaldıracak yetkinliğe sahip olduğunu söyledi

Türkiye ekonomisinin eskisine oranla daha korunaklı, daha güçlü, güvenli bir liman ve yükselen yıldız olduğunu belirten Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Türkiye ekonomisinin olası dalgalanmaların kalıcı etkisini hızla ortadan kaldıracak bir yetkinliğe sahip olduğunu belirtti.

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa yürüttüğü “”Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara Entegrasyonu”” projesi kapsamında, “”Sürdürülebilir Kalkınma Günleri”” konulu etkinlik Ankara’da Swiss Otel’de gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ekren, dün “”küresel türbülans”” nedeniyle Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelere değinerek, “”Bu süreçte ulusal düzeyde ilave belirsizliklerin, ilave istikrarsızlıkların ve ilave krizlerin üretilmemesi konusunda tüm tarafların ekonomik karar alma ve yorumlama sürecinde yer alan tüm kurum ve kuruluşların daha dikkatli, daha hassas olması özel bir önem taşır”” dedi.

Türkiye ekonomisinin eskisine oranla daha korunaklı, daha güçlü, güvenli bir liman ve yükselen yıldız olduğunu belirten Ekren, Türkiye ekonomisinin olası dalgalanmaların kalıcı etkisini hızla ortadan kaldıracak bir yetkinliğe sahip olduğunu kaydetti.

İki kritik değişken

Ekren büyüme, işsizlik, enflasyon, faiz, döviz ve bütçe açığı gibi faktörlere bakıldığında, Türkiye’nin son dönemde önemli mesafeler katettiğini ve çarpıcı gelişmeler gösterdiğini anlattı.

Siyasi ve ekonomik istikrarın bir arada olmadığında ya da ekonomi yönetiminde, topluma, ülkeye güven ve itibar düzeyi yükselmediğinde ekonomik ve sosyal gelişmenin düşünüldüğü şekilde kurgulanması ve uygulanmasının son derce zor olduğunu ifade eden Ekren, kalkınma ve gelişme sürecinde tarafların bu sürece dahil olması, ekonomik performansla ilişkisi olan iki kritik değişkene dikkat çekti.

Bunlardan ilkinin demokratikleşme süreci olduğunu ve bu sürecin ertelenemeyeceğini vurgulayan Ekren, bunun kadar etkili diğer değişkenin de yönetim sürecinin verimliliği ve etkinliği olduğunu vurguladı.

Ekren, ekonomik ve sosyal değişim ve dönüşümü sağlayan, kalitesini artıran temel faktörün ise bu iki faktörün etkin bir şekilde birlikte götürülmesi olduğunu kaydetti.

“”Küresel fırtınanın şiddeti artıyor””

Uluslararası piyasalarda hafta başında yaşanan dalgalanmaları da değerlendiren Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, “”Artık küresel fırtınanın şiddeti, derinliği ve etkileri giderek artıyor”” dedi.

Faiz, petrol ve altında göstergelerin yukarı doğru tırmanırken, borsalarda satışların geldiğine dikkat çeken Ekren, Türkiye ekonomisinin de entegrasyon derecesi arttığı için bu süreçten doğal olarak etkilendiğini söyledi.

Artık Türkiye ekonomisinin daha fazla katma değer üreten ve bu potansiyele sahip olan bir ülke olduğunu vurgulayan Ekren, “”Türkiye ekonomisi eskiye oranla daha güçlü, daha güvenli bir liman ve yükselen yıldız olma özelliğini koruyor. Küresel türbülans bu kadar şiddetli olmasa, Türkiye’deki göstergeler çok daha iyi noktaya gelirdi. Türkiye ekonomisi dalgalanmaların kalıcı etkisini hızla ortadan kaldıracak bir yetkinliğe sahip”” diye konuştu.

Dünya Gazetesi