Türkiye Altını Yastık Altında

7 Haziran 2012 Kapalı Yazar: admin
altn

Türkiye’de yastık altı altın varlığının yaklaşık 5 bin ton, bunun parasal değerinin de 260 milyar dolar dolayında olduğu bildirildi.

Merkez Bankası raporuna göre Türkiye’de yastık altı altın varlığı 5 bin ton dolayında ve değeri de 260 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Türkiye’de yastık altı altın varlığının yaklaşık 5 bin ton, bunun parasal değerinin de 260 milyar dolar dolayında olduğu bildirildi.

HURDA ALTIN

Türkiye’deki yastık altı altın varlığı, uluslar arası piyasada “hurda altın” diye tanımlanan ziynet eşyasından oluşuyor. Altın bankacılığının son dönemde ciddi biçimde canlandığı görülüyor. Bazı bankalar fiziki hurda altın mevduatı da kabul ediyor. Bankalardaki altın mevduat hesaplarının son yıllarda çok hızlı bir artış gösterdiği dikkati çekiyor. Bu gelişmelerle, atıl durumdaki bu varlıkların ekonomiye kazandırılması yönünde önemli bir gelişme yaşanıyor.

Altın mevduatında hızlı artış 2008 yılında, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar kapsamındaki tebliğ kapsamında, bankalarca altın, gümüş ve platin depo hesabı açılması, bunların kredisi kullandırılması ve kıymetli madenler aracı kuruluşlarınca yurt dışından bu nitelikte kredi sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmişti.

PLATİN DEPO HESABI

Bu düzenleme ile bankalar, gerçek ve tüzel kişiler adına, altın, gümüş ve platin in fiziken tesliminin yanında bankalarca satışı yapılması yoluyla da vadeli veya vadesiz olarak, altın, gümüş ve platin depo hesabı açabilme olanağına kavuşmuştu.

Mevduat bankalarındaki tamamına yakını altından oluşan kıymetli maden depo hesaplarının dolar cinsinden değerinin 2008 sonundan bu yana 21 kat, katılım bankalarındaki hacmin ise 120 kat arttığı dikkati çekiyor.

Mevduat bankalarında 2008 sonu itibariyle sadece 313 milyon dolar olan kıymetli maden hesaplarının döviz tevdiat hesapları (DTH) içindeki payı yüzde 0.31 düzeyinde bulunuyordu. Anılan tarihten bu yıl 18 Mayıs’a kadar olan dönemde toplam DTH yüzde 22 artışla 122.2 milyar dolar olurken, kıymetli maden depo hesaplarının tutarı ise 21 kata yakın artışla 7 milyar dolar dolayında gerçekleşti ve bunun DTH içindeki payı yüzde 5.31′e ulaştı. Aynı dönemde katılım bankalarındaki toplam yabancı fonlar yüzde 49 artışla 7.7 milyar dolar olurken, kıymetli maden depo hesaplarının tutarı 120,4 kat artışla 2.2 milyar dolara, payı da yüzde 0.35′ten yüzde 22′ye yükseldi.

Ancak 2011 yılında önemli ölçüde artan hesapların, altın değerindeki düşüşle birlikte son aylarda yavaşladığı gözleniyor.

ALTIN MEVDUATLARI 4 BANKADA YOĞUNLAŞIYOR

Bankacılık sektöründeki altın mevduatının yüzde 58′i biri katılım ve 3 mevduat bankası olmak üzere toplam 4 bankada yoğunlaşıyor. Kıymetli maden depo hesaplarının yüzde 44′ü İstanbul, yüzde 16.5′i Ankara, yüzde 5′i İzmir, yüzde 3.2′si Bursa, yüzde 1.8′i Antalya, yüzde 1.7′si Konya’da buna göre söz konusu hesapların yüzde 72.2′sinin bu 6 ilde olduğu dikkati çekiyor.

Bu arada bankalarca ihraç edilen B Tipi Altın Fonlarının da yatırımcısı sayısının 2008 sonundan bu yana 7.3 kat artışla 8 bin 521′den 70 bin 334′e, Takasbank hesap sayısının da 1.8 kat artışla 630′a ulaştığı dikkati çekiyor.