Türk Bankasına İzin Vermeyen Türkiye’de Banka Kuramayacak

4 Mayıs 2008 Kapalı Yazar: admin

Image

Bankacılık Kanunu’nda bazı değişiklikler öngören yasa taslağı hazırlayan BDDK, yabancı bir kurum Türkiye’de banka kurmak isterse, izin sürecinde “”mütekabiliyet esası””nı (karşılıklılık) kullanma yetkisi istiyor.

Tasarıya göre, zorunlu sermaye miktarı 60 milyon YTL’ye çıkarılırken, yabancı temsilciliklere sıkı düzen getiriyor.

YUNANİSTAN’da şube açmak isteyen Ziraat Bankası’nın başvurusunun sıkıntılı bir süreç ve sayısız bürokratik engelden sonra kabul edilmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nu (BDDK) harekete geçirdi. BDDK, yabancı bir kurum Türkiye’de banka kurmak isterse, izin sürecinde “”mütekabiliyet esası””nı (karşılıklılık) kullanma yetkisi istiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu talebine onay verirse, BDDK; Türkiye’nin banka şubesi açmasına engel çıkaran bir ülkeye, “”Sen de Türkiye’de banka kuramazsın”” diyebilecek.

Mütekabiliyet esası

BDDK, Bankacılık Kanunu’nun bazı maddelerinde önemli değişikler öngören bir yasa tasarısı taslağı hazırladı. Taslakta “”mütekabiliyet esası””na ilişkin değişiklik maddesi şöyle: “”Yurtdışında yerleşik gerçek kişiler veya kurulu tüzel kişiler tarafından Türkiye’de banka kurulmak istenmesi halinde, Kurul bu kanunda öngörülen şartların yanısıra, bu kişilerin yerleşik veya kurulu oldukları ülkelerin banka kuruluşuna ilişkin hükümlerini dikkate alarak, mütekabiliyet esasına göre değerlendirme yapmaya yetkilidir.””

PKK’yla ilişkiliye geçit yok

Kurumun web sitesinde yayımlanan taslakta, banka kurucularında aranan koşullara “”Terörle Mücadele Kanunu””na aykırılıktan “”affa uğrasa bile”” hüküm giymemiş olma şartı da eklendi. Bu, yasadışı örgütlerle ilişkisi yargı önünde kesinleşmiş kişilerin banka kurucusu olamayacağı anlamına geliyor.

Yabancı temsilciliklere düzen

BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, yabancı banka temsilciliklerini “”Biraz disiplinsiz bir havada çalışıyorlar. Faaliyetlerini tam bilemiyoruz”” sözleriyle eleştirmişti. Yeni taslakta banka temsilciliklerine “”hizmet birimi olması ve tam gün personel istihdam etme”” koşulu getirildi.

Kredi karşılığı vergiden inecek

BANKALARIN kredi ve diğer alacakları için ayırdıkları karşılıklar kurumlar vergisi matrahında indirim kalemi olarak kabul edilecek. Finansal holding şirketi kurulmasını özendirmek amacıyla, banka dışı diğer şirketlerin yüzde 40’ının bankacılık alanıyla ilişkili olması yeterli görüldü. Mevcut durumda “”çoğu”” ifadesi geçiyor.

En az ödenmiş sermaye 60 milyon YTL olacak

BANKA sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla, kuruluş şartlarında aranan ödenmiş sermaye tutarı 30 milyon YTL’den 60 milyon YTL’ye çıkarılıyor. Banka kurucularından alınacak sisteme giriş payı, asgari sermaye tutarının yüzde 20’sine yükseltiliyor.

Sır sayılan belgeler sadece savcı ve hákime verilecek

HAZIRLANAN taslak yasalaşırsa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalarla ilgili sır niteliği taşıyan bilgi ve belgeleri sadece savcı ve mahkemelere verecek. Mevcut kanunda, “”kanunen açıkça yetkili kılınan merciler”” ifadesi yer alıyor. Yapılan değişiklik, BDDK’nın farklı kurumların müfettişlerine belge vermek istememesi biçiminde yorumlandı. Böylece bankaların sırları daha sıkı korunmuş olacak. Taslakta ayrıca, “”finansal holding”” şirketi tanımı değiştirildi.

(Hürriyet – Çiğdem Toker)