Tüketicide ‘Güven’ Azalıyor

16 Mayıs 2008 Kapalı Yazar: admin

Image

Endeks,yüzde 7 daha geriledi

Tüketicigüven kaybetmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız mart ayında 81.96’yagerileyen Tüketici Güven Endeksi 2008 yılının nisan ayında ise yüzde 6,99oranında düşüş gösterdi.

Türkiyeİstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülenAylık Tüketici Eğilim Anketi, tüketicilerin harcama davranış ve beklentilerinideğerlendiriyor. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimserdurum, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durum, 100 olması isetüketici güveninde ne iyimser ne de kötümser durum olduğunu gösteriyor.

2008 yılıMart ayında 81,96 olan Tüketici Güven Endeksi, 2008 yılının Nisan ayında Martayına göre yüzde 6,99 oranında azalarak 76,24 değerine düştü.

Güvenendeksindeki düşüş, tüketicilerin mevcut ve gelecek dönem satın alma güçlerine, gelecekdönem genel ekonomik duruma, gelecek dönem iş bulma olanaklarına ve mevcutdönemin dayanıklı tüketim malı satın almak için uygunluğuna dairdeğerlendirmelerinin kötüleşmesinden kaynaklandı.  

Dünya Gazetesi