TUİD MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI

23 Ekim 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

TUİD Üyelerine Duyurulur

TUİD MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI

 

TUİD-Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nden bildirilmektedir :

 

Tüzüğümüzün 7.3 maddesi ve Yönetim Kurulu’nun 19 Ekim 2007 tarihli kararı gereğince, Derneğimizin “”MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI nın 24 Kasım 2007 Cumartesi günü saat 09.00’da Dom Ukraine Hrişatik Dnipro Otel Karşısı, Ukrainsky Ças Salonu’nda olmasına, 2/3 çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 1 Aralık 2007 Cumartesi günü aynı yer ve saatte,çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

Gündem

1. 09.00 – 09.30 Kayıt,

2. 09.30 – 10.00 Başkanlık Divanı seçimi ve Açılış,

3. 10.00 Türk ve Ukrayna milli marşlarının dinlenmesi,

4. 10.00 – 10.30 Yönetim Kurulu’nun İdari ve Mali faaliyet raporunun okunması,

5. 10.30 – 10.45 Denetleme Kurulu raporunun okunması,

6. 10.45 – 11.00 Disiplin Kurulu raporunun okunması

7. 11.00 – 11.15 Sicil Kurulu raporunun okunması,

8. 11.15 – 11.45 Okunan raporlar hakkında görüşmeler

9. 11.45 Denetleme Kurulu’nun ibrası,

10. 12.00 Yönetim Kurulu’nun Mali ve İdari bakımdan ayrı ayrı ibrası,

11. 12.00- 13.00 2008 yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

12. Dilek ve Öneriler

 

Not1: Mali Genel Kurul Toplantı Usullerini tarifleyen Prosedür No7 md 02 uyarınca üyelerimizin Kurul’a katılabilmesi için mevcut üyelerimizin 2006 yılının tamamına ait aidat ödemelerini, en geç 9 Kasım 2007 Cuma günü saat 17.00’ye kadar makbuz karşılığı Dernek Merkezine yatırmaları veya aşağıdaki banka hesabına belirtilen açıklama ile havale etmeleri gerekmektedir: Назва: “”Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини”” Банківські реквізити: р/р 2600600 35916 в Київській регіональний дирекції «Райффайзен Банк Аваль”” МФО 322904 код ЄДРПОУ 33104799 призначення  платежу: “”Безповоротна благодійна допомога””

 

Not2: Kurul Gündemini ilgilendiren konularda konuşma yapmak isteyenler hangi konuda görüş belirtmek istediklerini belirten bir dilekçeyle Genel Sekreterliğe başvurabilirler. Toplantı günü söz almak isteyenler ise görüşmeler başlamadan önce yazılı dilekçelerini Divan Başkanlığına vermek suretiyle konuşma süresi talep edebilirler. Dilekçelerin elimize ulaşma sırasına ve Divan Başkanının uygun göreceği sürelere göre üyelere söz hakkı verilebilir ya da zaman darlığından dolayı talepleri reddedilebilir.

 

No3: Oylarını vekaleten kullanmak isteyen kişiler kendi pasaport kopyalarının üzerine hangi şahsa vekalet verdiklerini (ilgili şahsın pasaportunda yazılı tam ismi ve seri numarasını da yazıp) imzalamak suretiyle ıslak imzalı orijinalini vekillerine vermeleri gerekmektedir.

Vekaleten ya da aslen oy kullanacak bütün üyelerin toplantıya pasaportlarıyla gelmeleri şarttır.