TUİD GENEL KURUL TOPLANTISI

29 Şubat 2008 Kapalı Yazar: admin

Image

TUİD-Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneği’nden bildirilmektedir :

 

Tüzüğümüzün 7.3 maddesi ve Yönetim Kurulu’nun 16 Ocak 2008 tarihli kararı gereğince, Derneğimizin “”GENEL KURUL TOPLANTISI””nın 1 Mart  2008 Cumartesi günü saat 10.00’da “Dom Ukraine” Hreşatik 2, “Dnipro” Otel Karşısı, “Ukrainsky Ças” Salonu’nda aşağıdaki gündemle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Gündem

1. 10.00 – 10.30 Kayıt,

2. 10.30 – 11.00 Başkanlık Divanı seçimi ve Açılış,

3. 11.00 Türk ve Ukrayna milli marşlarının dinlenmesi,

4. 11.00 – 11.30 Yönetim Kurulu’nun İdari ve Mali faaliyet raporunun okunması,

5. 11.30 – 11.45 Denetleme Kurulu raporunun okunması,

6. 11.45 – 12.00 Disiplin Kurulu raporunun okunması

7. 12.00 – 12.15 Sicil Kurulu raporunun okunması,

8. 12.15 – 12.45 Okunan raporlar hakkında görüşmeler

9. 12.45 – 13.15 Kahve Molası

9. 13.15 – 13.30  2008 yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

10.13.30 – 13.45 Tüzük Hakkında verilen değişiklik önergelerinin görüşülüp karara bağlanması

11.13.45 – 15.00 Yönetim organlarındaki asil ve yedek üyelerin seçimi

12. Dilek ve Öneriler

 

Not1: Genel Kurul Toplantı Usullerini tarifleyen Prosedür No7 md 02 uyarınca üyelerimizin Genel Kurul’a katılabilmesi için mevcut üyelerimizin 2006 ve 2007 yılına ait ödentilerini; yeni kayıt yaptıracak üyelerin ise giriş ödentileri ve 2008 yılının tamamına ait aidat ödemelerini, en geç 28 Şubat 2008 Perşembe günü saat 18.00’a kadar makbuz karşılığı Dernek Merkezine yatırmaları veya aşağıdaki banka hesabına belirtilen açıklama ile havale etmeleri gerekmektedir: Назва: “”Міжнародна спілка бізнесменів України та Туреччини”” Банківські реквізити:р/р 26009000050001 в ЗАТ«КРЕДИТВЕСТ БАНК», МФО 380441, Код ЕДРПОУ 33104799 призначення платежу: “”Безповоротна благодійна допомога””

 

Not2: Dernek Başkanı seçimi Yönetim Organlarının asil ve yedek üye seçimleriyle birlikte yapılacaktır. Başkan adayının ismi listenin ilk sırasında bulunacaktır. Gruplar Yönetim ve Denetim Kurulları ile Sicil ve Disiplin Kurulları için öngördükleri adaylarının isimlerini okunaklı şekilde bir A4 kağıdının tek yüzüne bastırmak ve yeterince adette çoğaltmak suretiyle Genel Kurul seçimlerine iştirak edebilirler. Ya da boş seçmen kağıtlarını doldurmak suretiyle oylarını kullanabilirler. Kurullarda görev yapacak aday isimleri için asgari 3 kişi şartı aranmakta olup asil listelerin tek sayıda olmaları dışında herhangi bir üst sınırlama yoktur.

 

Not3: Genel Kurul Gündemini ilgilendiren konularda konuşma yapmak isteyenler hangi konuda görüş belirtmek istediklerini belirten bir dilekçeyle Genel Sekreterliğe başvurabilirler. Toplantı günü söz almak isteyenler ise görüşmeler başlamadan önce yazılı dilekçelerini Divan Başkanlığına vermek suretiyle konuşma süresi talep edebilirler. Dilekçelerin elimize ulaşma sırasına ve Divan Başkanının uygun göreceği sürelere göre üyelere söz hakkı verilebilir ya da zaman darlığından dolayı talepleri reddedilebilir.

 

No4: Oylarını vekaleten kullanmak isteyen kişiler kendi pasaport kopyalarının üzerine hangi şahsa vekalet verdiklerini (ilgili şahsın pasaportunda yazılı tam ismi ve seri numarasını da yazıp) imzalamak suretiyle ıslak imzalı orijinalini vekillerine vermeleri gerekmektedir. Keza vekaleten ya da aslen oy kullanacak bütün üyelerin toplantıya pasaportlarıyla gelmeleri şarttır.