TİSK: Enerjide %72 Dışa Bağımlıyız

31 Aralık 2007 Kapalı Yazar: admin

Image

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından hazırlanan raporda, enerjide dışa bağımlılık oranının yüzde 72’ler seviyesine geldiği belirtildi. Özellikle son yıllarda sanayinin doğalgaza bağımlılığının arttığına işaret edilen raporda, komşu ülkelerden alınan doğalgazdaki kısıntıların zaman zaman üretimde kesintilere ve aksamalara neden olduğu kaydedildi.

Raporda, elektrik üretiminde doğalgazın payının AB’ye dahil ülkelerde yüzde 20’lerde iken Türkiye’de bu oranın yüzde 47.3’e yükseldiği bildirilerek, bu sürecin devamı durumunda 2020 yılı itibarıyla doğalgazın elektrik üretimindeki payının yüzde 70’e çıkmasının beklendiği öngörüsüne yer verildi.

Raporda, “”Yaşadığımız dar boğazdan kurtulmanın temel yolu nükleer enerjiyatırımlarını bugün başlatıp, uzun vadeyi garantiye almaktır. Nükleer vehidroelektrik santrallerin kurulması 4-5 yılı bulacağından termik santraller süratle rehabilite edilmeli, rüzgar santralleri ve hibrit santraller devreye sokulmalıdır”” görüşüne yer verildi.

En Pahalı Elektrik Türkiye’de

Raporda ayrıca, AB ve OECD ülkeleri ile yapılan kıyaslamanın, en pahalı elektriğin Türk sanayi tarafından kullanıldığını ortaya koyduğu belirtildi.

Konfederasyonun raporunda, Türkiye’deki elektrik fiyatlarıyla ilgili değerlendirme ve beklentilere yer verildi.

Raporda, sanayinin enerji ihtiyacının güvenilir kaynakla, kesintisiz ve asgari maliyetle karşılanmasının Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasının, işletmelerin dünya pazarlarında rekabet edebilmesinin vazgeçilmez koşulu olduğu vurgulandı.

Türkiye’nin enerji tüketiminin üretimini aştığına dikkat çekilen raporda, yapılan projeksiyonlara göre mevcut eğilimler dikkate alındığında ekonominin yıllık ortalama yüzde 6 oranında büyümeye devam etmesi durumunda 2008 yılının yaz aylarında pik saatlerdeki ihtiyacı karşılamada sorunlar yaşanmasının, 2009 yılından itibaren de ülkede ciddi bir enerji açığı beklendiği kaydedildi.

“”Enerji fiyatları günümüz koşullarında Türkiye’de ekonomik büyüme, ihracat, rekabet gücü gibi pek çok önemli konuyu derinden etkilemektedir”” denilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

“”AB ve OECD ülkeleri ile yapılan kıyaslama ise en pahalı elektriğin Türk sanayi tarafından kullanıldığını ortaya koymaktadır. Öte yandan, dünyada elektrik enerjisi maliyetleri kilowatt saat başına 5-5.5 sentolmasına karşılık, Türkiye’de 8.6 centtir. Bu maliyet yüksekliği, petrolve doğalgaz fiyatlarında son zamanlardaki hızlı artışın yanı sıra elektrik şebekemizdeki yüzde 18’lere varan kayıp, kaçak oranlarının yüksekliğine bağlanmaktadır.  

Dünyanın en yüksek kayıp kaçak oranına sahip mevcut sistem, kaçak elektriği kayıtlı çalışan işletmelerinfinanse etmesine neden olmaktadır. Ayrıca sanayileşmiş ülkelerin çoğunda hükümetler sanayinin kullandığı elektrikten vergi almazken, Türkiye’de 1995’te yüzde 13.9 olan elektriğin sanayiye satış fiyatı içindeki vergi oranı 1999’da yüzde 15,3’e, 2003’te yüzde 16.1’e ve 2007’de yüzde 18.5’e yükselmiştir.””

Raporda, mevcut sistem nedeniyle sanayicilerin yüklendiği ek maliyetlerin yanı sıra rakip ülkelerin enerji alanında sanayilerin everdiği desteklerin, Türk sanayisinin dünya pazarları ile rekabette ne kadar dezavantajlı olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

CNNTURK