TSE’den sanayicilere çağrı

21 Eylül 2011 Kapalı Yazar: admin

haber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TSE’den sanayicilere çağrı

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Hulusi Şentürk, sanayicilere yabancı belgelendirme kuruluşları yerine TSE’den belge almaları çağrısında bulundu.

Şentürk yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yerli Ürün Kullanımına İlişkin Genelge”ye atıfta bulundu ve söz konusu Genelgenin ekonominin canlanması, Türk sanayisinin gelişmesi, yerli üretimin kalitesinin çok daha üst noktalara taşınmasını sağlayacak önemli bir adım olduğunu ifade etti.

TSE olarak, Genelgede yer alan “yabancı belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve zorunlu olmayan belgelerin ihale dokümanlarında aranmaması” maddesini çok önemsediklerini belirten Şentürk, kamu alımlarına yönelik bu maddenin özel sektör kuruluşları tarafından da benimsenmesi ve uygulanması gerektiğini, bunun yabancı belgelendirme kuruluşlarına ödenen milyonlarca doların tasarruf edilmesi anlamına geleceğini kaydetti.

Özellikle inşaat işlerinde, proje aşamasında, yabancı kuruluşlardan belgeli ürün şartı aranmasının, yapı sektörünün gelişimi ve rekabeti olumsuz etkilediğine işaret eden Şentürk, “Son günlerde inşaat firma yöneticilerinin basında yer alan yerli malı ürün kullanacaklarına yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşılamaktayız. Ancak ne yazık ki, inşaatların projelerini hazırlayan şirketlerin aynı hassasiyeti göstermedikleri görülmektedir” dedi.

Avrupa Birliği kuruluşları tarafından tanınan TSE belgelerinin, yerli proje kuruluşları tarafından tanınmadığını, ihale dokümanlarında yabancı belgelendirme kuruluşlarının belgelerine yer verildiğini ifade eden Şentürk, bu durumun Türk sanayisinin gelişimini olumsuz etkilediğini bildirdi.

TSE’nin uluslararası kuruluşlar arasında saygın bir yere sahip bulunduğunu, kurumun alt yapı ve personel açısından yerli ve yabancı rakiplerinin çok üstünde imkan ve nitelikleri olduğunu ifade eden Şentürk, şunları kaydetti: “2010 yılı faaliyet raporuna göre, CE işareti ve 8 farklı alanda sürdürülen Ürün Belgelendirme hizmetleri çerçevesinde 300 bin 657 adet belge ve rapor verilmiştir. Türk sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda hizmete sunulan 42 adet uluslararası alanda akredite laboratuvarda toplam 29 bin 318 adet işlem yapılmıştır. Kalibrasyon hizmetlerinde toplam 20 bin 878 adet sertifika düzenlenmiş, sistem belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde 3 bin 983 adet, personel belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde 999 adet belge verilmiştir.

İthalata uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri çerçevesinde 88 bin 364 adet gözetim ve muayene işlemi yapılmıştır.

Gerek sahip olduğu teknik ve idari altyapı donanımıyla gerekse uluslararası saygınlık ve kabul edilirliğiyle TSE, Türk sanayicisinin ve girişimcisinin ürün, personel ve sistem belgelendirme, metroloji, kalibrasyon, deney laboratuvarları konularında ilk başvuracağı kurum olmalıdır. TSE olarak hem milli servetin ülke dışına gitmesini önlemek hem zaman ve kaynak tasarrufu sağlamak için üreticilerimize ürün, sistem, personel belgelendirme, metroloji ve kalibrasyon alanlarında TSE’yi tercih edin, yabancı belgelendirme kuruluşları yerine TSE’den belge alın, ödediğiniz milyonlarca dolardan tasarruf edin diyoruz.”

http://m.milliyet.com.tr/NewsDetail.aspx?NewsID=1441290&CategoryIDs=3,11