Trabzon – Kherson – Klaipeda Ulaşım Koridorunun İlk Adımını Attık, Ali Bulut

29 Ocak 2018 Kapalı Yazar: TUİD WebAdmin

Kherson Deniz Limanının kamu – özel sektör işbirliği ile işletilmesini amaçlayan ihale sürecine firmamız “Sodruzhestvo”nun ilgisini ve ihaleye katılım niyetimizi 17 Ocak tarihinde T.C. Kiev Büyükelçiliği evsahipliğinde yaptığımız “Kherson ve Skadovsk limanların altyapı tesislerinin modernizasyonu ve limanların kullanım verimliliğini arttırılması” konulu proje sunumumuzla kamuoyu ile paylaştık. Tanıtımını yaptığımız projemizin aynı zamanda İpek Yolu ve Viking ulaşım hatları üzerindeki Trabzon – Kherson – Klaipeda yeni ulaşım koridorununda temeli ve ilk adımı olduğuna inanıyoruz.

Ukrayna’nın Altyapı Bakanlığına ait Kherson, Olvia ve Chornomorsk devlet limanlarının kamu özel sektör işbirliği ile işletilmesine yönelik süreç geçtiğimiz yıl başlatılmış ve 2018 yılı içerisinde de bu limanların işletmesinin özel sektörce yapılmasına imkan verecek ihale sürecinin tamamlanması beklenmekte.

20180117_230935T.C. Kiev Büyükelçimiz sayın Yönet Can Tezel evsahipliğinde 17 Ocak’taki proje ve ihale süreci tanıtım sunumumuza Ukrayna Altyapı Bakanlığından temsilciler, Kherson ve Skadovk milletvekili, vali ve belediye başkanları, Litvanya Büyükelçisi, Kazakistan, Gürcistan, Belarusya’nın Kiev büyükelçiliklerinden temsilciler, Klaipeda ve Kherson limanları temsilcileri, Baltık – Karadeniz Ekonomi Forumu kurucuları, Ukrayna Kamu Özel Sektör İşbirliği birimlerinden temsilciler, farklı ülkelerden işadamları katıldı.

1511433236_1488982834_1486373317_12-kopiyaCoğrafyada son yıllarda yaşanan politik gerilimin bir sonucu olarak Kherson limanının transit yük miktarı 2012’den bugüne kadar üç kat azaldı. Aynı period içerisinde tüm Ukrayna limanlarının transit yük miktarıda yıllık 33 milyon ton’dan 10 milyon ton’a geriledi. Hantal bir devlet işletmesi görünümünde olan Kherson Limanı etrafındaki küçük ve orta büyüklükteki özel limanlar ile hizmet kalitesi ve fiyatlarda rekabet edememekte. Mevcut altyapısı ve derinliği ile Kherson limanı Odessa bölgesi, Çernomorsk, Yujnıy ve Nikolaev bölgesi limanlarına gçre geri kalmış bir limandır. Konteyner taşımacılığında öne çıkan Çernomorsk limanı  Çin’den gelen transit malların aktarma üs olarak kabul ediliyor.

5ea585b5ba3dd63c454a7f4ab727ec29Hale hazırda özelleştirilmeyi bekleyen 2000 civarındaki devlet kuruluşu arasında yer alan Kherson ve Skadovsk limanlarına yerli ve yabancı firmaların ilgisi devam etmekte.

İhale öncesi ve sonrasında tecrübe ve teknik desteğine ihtiyacımız olan ve işbirliği konusunda görüşmelerde bulunduğumuz Litvanya’nın Klaipeda limanı ve Türkiye’den Trabzon limanları son 15 yıllık gelişimleri itibariyle Kherson limanı için çok güzel örnek limanlar, işletmeler.

Klaipeda limanı, dinamik bir büyüme gösteren, iyi bir deneyime sahip, kamu-özel ortaklık modelini kullanan ve yılda 40 milyon ton kargo elleçlemeye ulaşan örnek bir liman. Klaipeda liman yetkilileri 2015 yılında hazırladıkları Kherson limanının iyileştirilmesi konulu özel bir rapor hazırlamış ve Ukraynalı yetkililere sunmuştu ki bugün bizim projemizin temelinide bu rapor oluşturmaktadır. Projemizin ilk tanıtım sunumunu Aralık 2017’de Litvanya’nın Kiev Büyükelçiliğinde yapmış ve tartışmaya açmıştık.

Trabzon limanı da yine Klaipeda limanı gibi kamu – özel ortaklık modeli ile 2003 yılından bugüne kadar 3 milyon ton’dan 10 milyon ton elleçme kapasitesine ulaşmış başarılı, örnek bir işletme.

Kherson ve Trabzon limanları Çin’in başlattığı ve Çin’den (Zhengzhou) Orta Avrupa’ya kadar uzanan yeni İpek Yolu hattı üzerinde yer almamakta. Bu sebeple, Trabzon – Kherson – Klaipeda koridoru İpek Yolu’nu ve özellikle Doğu Avrupa’ya olan ticareti çeşitlendirecek yeni bir alternatif koridor olacak.

Klaipeda ve Trabzon limanlarının bu kapsamda Kherson limanı ile tartışmasız kader ortağı olduklarına ve işbirliklerinin gerekliliğine inanıyoruz.

Посол Турецкой РеспубликиTürk, Ukrayna işdünyasına, Kherson limanına ve iki ülke dış ticaret hacminin arttırılmasına verdiği önemi evsahipliği yaparak ve coğrafyaya, konuyu hakimiyetini toplantıda yaptığı konuşma ile birkez daha ortaya koyan T.C. Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel konuşmasında önemli tespitlerde bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko’nun iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini 10 milyar USD olarak koyduklarını hatırlatan sayın büyükelçi Kherson ile Türk limanları arasındaki kargo yük miktarının arttırılmasını hedefleyen bu ve diğer projelerin uygulamaya geçirilmesinin hedefe ulaşmada önemli rol oynayacağını söyledi. Kherson ve Trabzon limanları arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çeken sayın büyükelçi Türk firmalarının Kherson limanına ve Ukrayna’da kamu – özel sector işbirliğine ilgi göstermesinin memnuniyet verici olduğunu vurguladı.

27ee3a450871a00a283307690a113b67Projemizin Kherson bölgesinin kalkınmasına şüphesiz önemli katkılarda bulunacağına inandığı her fırsatta belirten ve sunuma aktif olarak katılan, destekleyen Kherson bölge devlet idaresi başkanı (Vali) Andrey Gordeyev yaptığı konuşmada Kherson ve Skadovsky deniz ticaret limanlarının bölge ekonomisi, sanayi kalkınması ve tarım sektörü için önemine dikkat çekerken limanların bugünkü durumunun üzüntü verici olduğunu söyledi. Zaman kaybedilmeden projenin etkin bir şekilde uygulamaya geçirilmesinin bölgenin yatırım cazibesinin arttırılmasında, imajının güçlendirilmesinde önemli bir rol oynacağını belirtti.

Kherson Belediye başkanı Vladimir Mikolaenko konuşmasında: Ukrayna Altyapı Bakanlığının kısıtlayıcı şartlarına ve ihale taslak inceleme sürecini uzatmasına karşı, Kherson ve Skadovsk limanlarında kamu-özel sektör ortaklığı modelinin açık ve tarafsız rekabetin olması şartıyla biran önce gerçekleştirilmesine yönelik açık desteğini bildirdi. Projemizin, kentin ve halkın çıkarlarını tamamen gözetirken, yatırımcılar için verimli bir liman haline dönüşeceğine olan inancını beyan etti. Her geçen günün limanda durumu daha da zorlaştırdığını ve başarılı olacağına inandığı kamu – özel sektör işbirliğinin biran önce uygulanmasını umut ettiklerini sözlerine ekledi.

19012018_22Sunulan projenin hazırlanmasında takım lideri olan İktisadi Bilimler Profesörü Irina Zapatrina, projenin etkililiğinin zamanında uygulanmasına bağlı olduğunu, özellikle Kherson deniz limanının kargo miktarındaki düşme eğilimi ile maalesef artık karakterize olduğunu ve Skadovsk limanının ise tamamen duran kargo aktivitesi gerçeğininde göz önüne alındığında projenin acil öneme sahip olduğunu belirtti. Zapartina, ülkedeki özelleştirme süreci ve son durum hakkında da çok detaylı bilgiler verdi.

20180118_210300Türk işdünyasını ve TUİD’i (Türk Ukrayna İşadamları Derneği) temsilen yaptığım konuşmada yeni koridorunun geliştirilmesine destek verdiğimizi, kader ortağı Trabzon ve Kherson limanlarının işbirliği gerekliliğini vurguladım. Trabzon limanının yüksek kargo potansiyeline rağmen  henüz hedeflenen tonajlara ulaşmadığını ve bu proje konu olan Klaipeda – Kherson – Trabzon koridorunun her üç limana önemli katkıda bulunacağını ve Baltık – Karadeniz ülkeleri için tarihi bir adım olabileceğini vurguladım. BTK (Bakü-Tiflis-Kars) demiryolu projesinin Trabzon’a kadar uzatılmasının (ki yaklaşık 400 km) Trabzon limanını bölgenin en önemli limanı haline getireceğine olan inancımı ve bu amaçla Ukraynalı ve Litvanyalı işadamları ile beraber önümüzdeki haftalarda Ankara’da görüşmelerde bulunacağımızı açıkladım. Bu projenin hayata geçirilmesinin dört-beş yıl alabileceğini ve bu sebeple zaman kaybedilmeden biran once başlanılmasının önemi ve gereğine dikkat çektim.

Projemize desteğini ve katılımını açıklayan Litvanya’nın lider demiryolu, deniz ticaret ve gözetmen firması “Kaminera”nın temsilcisi Kleipeda’dan Trabzon limanına kadar olan hatta tahıl ve mineral gübreler başta olmak üzere uluslararası ticaret ve nakliyede aktif yer alma niyetlerini belirtti.

19012018_24Belarus Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliğini temsilen konuşan Yuri Kolasev ülke olarak bu projeye ilgi duyduklarını, yer almak istediklerini ve bu vesile ile özellikle konteyner taşımacılığında “Viking” hattı potansiyelini, demiryolu ve E40 su yolunu kullanarak Kherson limanına ve Karadenize ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu amaçla Gomel ve Kherson bölgeleri arasındaki aktif işbirliğine dikkat çekti. Belarusya’dan doğan ve Karadenize dökülen Dnepr nehri üzerinde aksamasız bir su yolu taşımacılığı için iki devlet arasında görüşmeler 2017 yılında başlamıştı.

DSC_0058Baltık – Karadeniz Ekonomi Forumu kurucusu ise yaptığı konuşmada iki deniz arasındaki kargo hacmine dikkat çekerek her yıl geleneksel olarak Kherson’da düzenledikleri forumu bu yıldan itibaren Litvanya ve Türkiye’de dönüşümlü olarak yapmak istediklerini, coğrafyadaki ticaretin arttırılmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

Söz alan diğer konuşmacılar ve katılımcılar proje hakkındaki düşüncelerini dile getirdiler.

bulutali.com